Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ledning och styrelse

Socialhögskolan är en institution inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Institutionsledningen består av en prefekt, en biträdande prefekt och tre studierektorer (för socionomprogrammet, studier på avancerad nivå, respektive forskarutbildning). Studierektorerna har samordnande och övergripande pedagogiskt ansvar inom sina områden medan kursföreståndare leder arbetet inom kurser och professorer leder forskningen vid institutionen.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Till uppgifterna hör att besluta om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur m m. Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

Sammanträdestider vårterminen 2016

Onsdag 3 februari 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115
Onsdag 9 mars 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115
Onsdag 20 april 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115
Onsdag 25 maj 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115

Sammanträdestider höstterminen 2016

Onsdag 14 september 9:15 - 16:00
heldagsmöte med policydiskussion, Gamla biskopshuset

Onsdag 19 oktober 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115
Onsdag 16 november 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115
Onsdag 14 december 9:15 - 12:00, Gamla kirurgen, sal R115

Ledamöter


Ordförande
Staffan Blomberg, prefekt

Vice ordförande
Marcus Knutagård, biträdande prefekt

Ordinarie ledamöter, vetenskapligt kompetenta lärare
Kristina Göransson, universitetslektor
Torbjörn Hjort, universitetslektor
Anna Meeuwisse, professor
Tina Mattsson, universitetslektor
Marianne Larsson Lindahl, universitetslektor

Ordinarie ledamöter, övrig personal
Carina Olsson, utbildningsadministratör
Morten Klemme Nielsen, universitetsadjunkt

Suppleanter, vetenskapligt kompetenta lärare
Håkan Johansson, professor
Lina Ponnert, universitetslektor
Martin Bergström, universitetslektor
Alexandru Panican, universitetslektor

Suppleanter, övrig personal
Christine Antaya, webbredaktör (Tjänstledig)
Karin Lenz, universitetsadjunkt

Sekreterare
Susanna Björklund

Studentrepresentanterna väljs av samhällsvetarkåren i maj varje år. De består av fyra studerande på grundutbildningen (två ordinarie och två suppleanter) samt två forskarstuderande (en ordinarie och en suppleant), som väljs av doktorandkåren. Namnen på representanterna finns anslagna utanför kårexpeditionen.

Sidansvarig:

Ledning

Prefekt
Staffan Blomberg
046-222 31 62
staffan.blomberg [at] soch.lu.se

Biträdande prefekt
Marcus Knutagård
046-222 93 84
marcus.knutagard [at] soch.lu.se

Studierektor, socionomprogrammet
Maria Bangura Arvidsson
046-222 30 65
maria.bangura_arvidsson [at] soch.lu.se

Studierektor, avancerad nivå
Leili Laanemets
046-222 93 78
leili.laanemets [at] soch.lu.se

Studierektor, forskarutbildning
Håkan Jönson
046-222 12 93
hakan.jonson [at] soch.lu.se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg