Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Gabriella Scaramuzzino

Forskare

FD i socialt arbete

Forskning

Jag disputerade i socialt arbete 2014 och arbetar som forskare vid Socialhögskolan. Min forskning handlar om hur den ökade digitaliseringen påverkar olika professioner, organisationer samt mobiliseringen och organiseringen av olika grupper.

För närvarande arbetar jag i ett forskningsprojekt (juniorforskare) som heter Ett gränslöst arbetsliv i en digital tid: Näthat som ett arbetsmiljöproblem och som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskningsprojektet kommer att bidra med kunskap om hur teknikutvecklingen påverkar arbetslivet och arbetsmiljön. Ett annat centralt bidrag är att lyfta fram hur hat, hot och kränkningar, som har uppkommit på nya arenor, förstås och hanteras och att teoretisera kring var organisationens och individens ansvar börjar och slutar i en tid då teknikutvecklingen luckrat upp traditionella gränser mellan arbetsliv och privatliv. I studien kommer tre yrkesgrupper att jämföras: socialarbetare, lärare och journalister. Projektet kommer att pågå i fyra år mellan 2018 och 2021.

Under 2016 och 2017 arbetade jag i ett forskningsprojekt (postdok) som heter Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering och som finansierades av Forte. Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur internet och sociala medier har påverkat och förändrat mobiliseringen och organiseringen inom arbetarrörelsen i Sverige. Inom ramen för detta forskningsprojekt, har jag också studerat hur digitaliseringen har påverkat medlemskap, politisk påverkan och engagemang.

Undervisning

På socionomprogrammet undervisar jag främst om socialt arbete och digitalisering.

Publikationer

Scaramuzzino, G. (2017). Att höja sin röst: socialarbetares mobilisering och organisering genom sociala medier. I Linde, S. & Scaramuzzino, R. (Red.) Socialt arbete i civilsamhället: aktörer, former och funktioner. Lund: Studentlitteratur.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2017). The weapon of a new generation?—Swedish Civil Society Organizations’ use of social media to influence politics. Journal of Information Technology & Politics. 1-16.

Scaramuzzino, G. (2017). Att studera interaktion mellan individer och grupper som diskuterar brottsliga handlingar på internet. I Mallén, A. (Red.) Kriminologiska metoder och internet. Malmö: Liber.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2016). Mobiliserings- och organiseringsmöjligheter på internet och via sociala medier. I Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (Red.) Social mobilisering: en utmaning för socialt arbete. Malmö. Gleerups.

Scaramuzzino, G. (2016). Sexköpare och sexsäljare på virtuella arenor. I, Daneback, K. & Sorbring, E. (Red.) Socialt arbete och internet. Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Malmö: Liber.

Scaramuzzino, R. & Scaramuzzino, G. (2015). Sex Workers' Rights Movement And The EU: Challeging The New European Prostitution Policy Model. I, Johansson, H. & Kalm, S. (eds.). EU Civil Society: Patterns of Cooperation, Competition and Conflict. Palgrave Macmillan.

Scaramuzzino, G. (2015). Recension av boken ”Blogga tryggt: Nya medier i tjänsten”, av Jörgen Lundälv, Studentlitteratur, 2015. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 1. 108–110.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2014). Violence, Sex or Work? Claims-making against the Swedish ban on the purchase of sexual services on the Internet. Social Work and Society. Vol 12. No 1.

Scaramuzzino, G. (2014). Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet : En svensk "fuckförening"?. Doctoral Thesis. Växjö, Linnaeus University Press.

Scaramuzzino, G. (2012). Ethnography on the Internet: an overview. I, Jacobsson, K. & Sjöberg, K. (eds.). Pondering on methods: A variety of methodological concerns. Lund, Faculty of Social Sciences, Lund University. 41-54.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2011). Mobiliserande socialt arbete med sexköpare, sexsäljare och offer för människohandel. I Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (Red.). Social mobilisering: En utmaning för socialt arbete. Malmö, Gleerups. 169-180.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Gabriella Scaramuzzino. Foto: Patrik Hekkala
E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Postdoc

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg