Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Alexandru Panican vald till ordförande för FORSA Riks

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala Universitetslektor och docent Alexandru Panican har valts till ordförande för Förbundet för forskning i Socialt arbete (FORSA). Vid Socialhögskolan forskar Panican om medborgarskap med fokus på sociala rättigheter. Panican undervisar, handleder och examinerar också studenter på socionomutbildningen och masterprogrammet samt handleder doktorander.

Certifikat ska stärka studenters internationella profil

CIM. Foto Patrik Hekkala Socialhögskolan har lanserat Certificate of International Merits (CIM), ett intyg som utfärdas vid sidan om examen. Studenter som väljer att ansöka om det nya intyget får nu en helt ny möjlighet till att synliggöra sina internationella meriter för exempelvis arbetsgivare. Intyget ska också uppmuntra studenter att aktivera sig internationellt.

Ny inramning av etniska äldreboenden från behov till livsstil

Nya perspektiv har framkommit när det gäller hur etniska äldreboenden beskrivs i massmedia. Finska, spanska och arabiska äldreboenden har tidigare ramats in som en fråga om att tillgodose språkliga behov och kulturella vanor. På senare tid har denna inramning också börjat handla om att välja boenden utifrån livsstil, tillsammans med äldreboenden med hotellkoncept, sport- och spaprofil och kulturinriktning. Denna nya inramning kan leda till att bilden av äldre invandrare som problemkategori tonas ned. Samtidigt kan den rättfärdiga social ojämlikhet. Det visar en studie gjord av forskare vid Socialhögskolan och som publicerats i senaste numret av European Journal of Social Work.

EU ger 3,5 miljoner till kartläggning av brukarmedverkan

Europeiska socialfonden Socialhögskolan får 3,5 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att delta i ett samarbetsprojekt i EU med belgiska och holländska kolleger och brukarrepresentanter. Projektet ska undersöka och sprida goda erfarenheter av brukarmedverkan i socialarbetarutbildningar i hela Europa. Den svenska delen av projektet ska följa upp erfarenheterna av de 700 socionomer och brukare som gått Mobiliseringskursen.

Minister besökte SoPact vid Socialhögskolan

Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister, besökte Socialhögskolan. Foto: Amanda Westin, SoPact.org Hållbara innovationer, en träff med sociala entreprenörer och en presentation av acceleratorprogrammet SoPact var på dagordningen när Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister, besökte Socialhögskolan i början av februari. Under studiebesöket fick ministern också samtala om nya kreativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

Åsa Ritenius Manjer. Foto: Jonas Andersson Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet.

Bok tar upp barnets rättigheter i skolan

Realising Child Rights in Education Boken "Realising Child Rights in Education. Experiences and Reflections from the International Training Programme on Child Rights, Classroom and School Management" har sammanställts av Bodil Rasmusson, Lena Andersson, Agneta W Flinck, Ulf Leo och Per Wickenberg (red.).

Professor Jaber F. Gubrium utsedd till hedersdoktor

Doktorspromotion vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona Socialhögskolan och Sociologiska institutionen har nominerat professor Jaber F. Gubrium till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Rapport ökar förståelsen för 90-talets reformer inom äldreomsorgen

Den nya äldreomsorgen. Om framväxten 1965 – 1993. Professor Per Gunnar Edebalk har skrivit en rapport om "Den nya äldreomsorgen i Sverige. Om framväxten 1965 - 1993”. Rapporten ger en djupare förståelse om framväxten av reformer inom äldreomsorgen. Den beskriver också varför en rad politiska beslut togs i början av 1990-talet i det som kallas Ädelreformen där kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig vård och omsorg av äldre.

Samverkan möjliggör för nyanlända att delta i föreningslivet – visar utvärdering

Det finns tusentals idéburna organisationer i Skåne och flera vill eller gör insatser för att förbättra integrationen av nyanlända flyktingar. Det skånska projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) har därför skapat och testat en metod som sprids till olika delar av landet.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg