Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Den är del av forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år.

För uppdaterad och aktuell information om forskarskolan, vänligen besök forskarskolans egna webbplats.

Om forskarutbildningen

  1. Ska leda till en licentiatexamen på fyra år.
  2. Bedrivs på deltid för att forskarstuderanden ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden.
  3. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen inom socialt arbete eller motsvarande, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Det har skett kommer att ske tre intag som riktar sig mot följande områden:

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021)

Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är anställning inom socialtjänsten samt behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär en magister- eller masterexamen eller motsvarande.

Dokument

Länkar

 

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Kontaktinformation

Ambassadörerna för respektive lärosäte svarar på frågor om forskarskolan, forskningsprojekt och samverkan mellan kommun och lärosäten:

Lunds universitet
Lina Ponnert
Martin Bergström

Malmö universitet
Annelie Björkhagen
Per Germundsson

Göteborgs universitet
Mikaela Starke
Monica Nordenfors

Linnéuniversitetet
Sofia Enell
Åsa Söderqvist Forkby


Allmänt om forskarskolan:

Lunds universitet
Kerstin Svensson

Malmö universitet
Lars Plantin
 


Frågor om informationsmaterial och kommunikation:

Sofia Rydh
Kommunikatör