Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Socialhögskolan samverkar med det omgivande samhället

Är du socionom, chef, alumn, politiker eller företräder någon annan del av samhället? Har du frågor, idéer eller önskemål om att samarbeta med oss? Hör av dig, så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person på Socialhögskolan.

Socialhögskolan ser det som en viktig del av sitt uppdrag att arbeta tillsammans med externa institutioner och individer och vi har bred samverkan med det omgivande samhället. Vi har ett omfattande utbyte med representanter för olika brukarorganisationer och kontinuerlig kontakt med yrkesfältet genom vår verksamhetsförlagda utbildning, gästlärare, studiebesök och olika forskningsprojekt.

Institutionen har också kontinuerliga samarbetsmöten både med representanter för brukarorganisationer och med det sociala arbetets yrkesfält, bland annat med representanter från kommunerna Helsingborg, Lund, Malmö, kuratorsgruppen inom Region Skåne och fackliga organisationer.

I mötet med dessa grupper sker kunskapsutbyte som tas tillvara i den fortsatta utvecklingen av socionomprogrammet, fristående kurser och av socialt arbete generellt.

Info till arbetsgivare

Vill du som arbetsgivare nå våra studenter? Då är vårt första tips att du går in och registrerar dig på My Career som är karriärportalen för studenter vid Lunds universitet.

Vi kan också erbjuda er att sätta upp en annons i pappersformat på våra anslagstavlor i Lund och Helsingborg.

Som arbetsgivare är du också välkommen att delta på Samhällsvetarkårens arbetsmarknadsdagar, SAMarbete.

Kontakt

Leili Laanemets
Samverksansansvarig
Studierektor, avancerad nivå
Telefon: 046-222 93 78
E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se (leili[dot]laanemets[at]soch[dot]lu[dot]se)

Studierektorn för avancerad nivå har ett särskilt uppdrag att främja och underlätta samverkan med det omgivande samhället bland annat genom att sprida och förmedla kontakter. Det kan gälla samarbetsavtal, anordnande av temadagar, uppdragsutbildning och uppdragsforskning i en skala där det bedöms vara möjligt och till gagn för verksamheten.