The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Roberto Scaramuzzino

Associate Professor | Teacher | PhD in Social Work

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Det civila samhällets historia - begreppet, fenomenet och debatten

Author

  • Stig Linde
  • Roberto Scaramuzzino

Summary, in Swedish

Kapitlet skärskådar begreppet ”det civila samhället”. Det beskriver hur det historiskt har tillskrivits olika betydelser, vilket naturligtvis vållat debatt! Kapitlet diskuterar hur civilsamhället och det sociala arbetet förhåller sig till varandra både historiskt och begreppsligt. Den svenska välfärdsstatens utveckling och det civila samhällets roll behandlas både genom att synliggöra hur utvecklingen har förståtts i forskningen och hur debatten har sett ut genom tiderna. Kapitlet avslutas med att diskutera vad som menas med socialt arbete i civilsamhället.

Department/s

  • School of Social Work

Publishing year

2017

Language

Swedish

Publication/Series

Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-11696-9