Hej medarbetare!

Välkommen till Socialhögskolans interna webbplats.

Socialhögskolan

Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund

Postadress: Box 23, 221 00 Lund

Fakturaadress:
Lunds universitet, Socialhögskolan
(Namn Efternamn)
Box 188
221 00 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax:046-222 94 12

Internpost: hämtställe 28
Org.nummer:
202100 - 3211
 

Postgång

För merparten av vår avgående post används kuvert med institutionens streckkod. Det går även att lämna vanlig frankerad post och internpost.

Kuvert med streckkod finns hos husintendenten.

Hålltid för avgående post: 09:00.

Frankerat brev och extern post på medarbetarwebben.