The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Roberto Scaramuzzino

Associate Professor | Teacher | PhD in Social Work

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Mellan deltagande och inflytande. En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner

Author

  • Håkan Johansson
  • Linn Johansson
  • Roberto Scaramuzzino

Summary, in Swedish

Denna rapport analyserar kommunala brukarråd rörande missbruks- och
beroendevård, äldreomsorg samt frågor kring psykiska och fysiska
funktionshinder. Rapporten utgår från en enkätundersökning av brukarråd i alla
Skånes kommuner. Tjänstemän med ansvar för de kommunala brukarråden fick
svara på frågor om förekomst av brukarråd, vilka organisationer som medverkar i
de olika kommunala brukarråden, vilka ersättningar som representanterna från
frivilligorganisationerna får för sitt engagemang i råden, vilka möjligheter som
organisationsrepresentanter har att göra sin röst hörd och påverka innehållet i den
lokala politiken.

Department/s

  • School of Social Work

Publishing year

2011

Language

Swedish

Publication/Series

Meddelande från Socialhögskolan

Issue

3

Document type

Report

Publisher

Socialhögskolan, Lunds universitet

Topic

  • Social Work

Status

Published

Report number

2011

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0282-6143
  • ISBN: 0282-6143