The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Tove Harnett

Senior lecturer | PhD in Social Work

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Årsbok 2018 : Socialhögskolan, Lunds universitet

Author

 • Amina Abboud
 • Jan Abrahamsson
 • Maria Bangura Arvidsson
 • Staffan Blomberg
 • Elisabeth Carlstedt
 • Emelie Dahlström
 • Per Gunnar Edebalk
 • Joakim Grina
 • Tove Harnett
 • Lars Harrysson
 • Patrik Hekkala
 • Håkan Jönson
 • Leili Laanemets

Editor

 • Per Gunnar Edebalk
 • Lars Harrysson

Other contributions

 • Patrik Hekkala
 • Peter Andersson
 • Carina Olsson

Summary, in Swedish

Socialhögskolans årsbok ger en liten inblick i vad vi gör och vi hoppas att den bidrar till att presentera utsnitt från vår verksamhet på ett trevligt och samlat sätt. Årsboken som är Socialhögskolans tredje uppmärksammar inte bara det som skett på Socialhögskolan under 2018. Den uppmärksammar även att 2018 var året då svensk äldreomsorg fyllde 100 år.

Årsbokens gästredaktör Per Gunnar Edebalk inleder därför bokens forskningsavsnitt med att i år skriva om just hundraåringens historia. Det är inledningen på ett avsnitt där flera forskare vid Socialhögskolan bjuder på bidrag som lyfter fram aspekter av äldreomsorg och åldrande.

Håkan Jönson och Tove Harnett resonerar om de begrepp som omgärdar äldreomsorgens möten och organisering sett i ett socialt arbetets perspektiv. De två har även skrivit en artikel om huruvida behov ska ses annorlunda mellan grupper bara för att man passerat en viss ålder.

Däremellan presenteras en text av Erika Werner som låter oss möta frågor kring en sviken generation, här genom ett möte med Agnes, som hamnade mitt i skarven när pensionssystemet reformerades. Elisabeth Carlstedt presenterar en text om hur äldreomsorgens särskilda boenden arbetar i relation till Socialtjänstlagens direktiv om meningsfullhet och värdighet, och hur svårt det är.

Lars Harrysson presenterar därefter ett avsnitt om två forskningsprojekt som han och Erika Werner gjort där fokus har legat dels på pensioner för personer i ekonomiskt utsatta grupper, speciellt med migrantbakgrund, dels om hur tro och äldreomsorg samspelar, eller inte. Äldreomsorgsavsnittet avslutas sedan med en intervju som Patrik Hekkala gjort med Peter Andersson som startade kursen socialt arbete med äldre och med Tove Harnett som tagit över och fortsatt utvecklingsarbetet till dags datum.

Årsboken avslutas sedan med fyra texter. En av Amina Abboud, snart färdig socionom, som skriver om sina erfarenheter av och i uppsatsskrivandet. Sedan en där vi får möta Carina Olsson som arbetat hos oss länge, men som faktiskt arbetat vid universitetet i 40 år 2018. Emelie Dahlström, Joakim Grina och Jan Abrahamsson ger sedan en bakgrundsteckning till en hos Socialhögskolan verksam social accelerator, SoPact. Som avrundning finner du sedan lite mer information om vår verksamhet här vid Socialhögskolan.

Department/s

 • School of Social Work

Publishing year

2019-04-10

Language

Swedish

Publication/Series

Research Reports in Social Work

Issue

2

Document type

Report

Publisher

Socialhögskolan, Lunds universitet

Topic

 • Social Work

Status

Published

Report number

2019

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7753-990-2