The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Tove Harnett

Senior lecturer | PhD in Social Work

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?

Author

  • Tove Harnett
  • Jeanne Højgaard-Bøytler

Editor

  • Håkan Jönson

Summary, in Swedish

Är det något särskilt med äldres missbruksproblem? Finns det en ålder då samhället bör ge upp ambitionen att ge behandling och i stället sträva efter att skapa ett värdigt liv? Är lågtröskelboenden där äldre får fortsätta missbruka en värdig och human lösning? Eller ett uttryck för ålderism där samhället ger upp ambitionen att förändra livet för äldre personer?

Department/s

  • Ageing and Eldercare
  • School of Social Work
  • Addiction Research

Publishing year

2022-12-01

Language

Swedish

Pages

34-34

Publication/Series

Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet

Volume

3

Document type

Book chapter

Publisher

Social Work Press

Topic

  • Social Work

Status

Published

Project

  • Specialist eldercare for people with substance abuse and complex needs: Promising practices or institutionalized ageism?

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7895-548-0