The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Tove Harnett

Senior lecturer | PhD in Social Work

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Makt och vanmakt på äldreboenden

Author

 • Tove Harnett
 • Håkan Jönson
 • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Ordet makt ger bestämda associationer. Många tänker på våld eller politik. I denna bok om äldreboenden presenterar författarna ett annat synsätt. Makten finns också mitt i vardagen, bland blöjbyten och duschning, klädesval och läggtider.Bokens kapitel spänner över en rad teman som på flera sätt knyter an till maktutövning: inträdet till äldreboenden, rutiner, ledarskap, vårdskandaler och döden. Även mer svårupptäckta fenomen tas upp, som sociala band, andrafiering,aktivering, hemlikhet och subtila kontroverser kring de äldres identitet.Syftet är att ge läsaren en skärpt blick för hur makt och vanmakt gestaltas i välbekanta situationer i dagens äldreomsorg. Forskning visar att omsorgspersonal, boende och anhöriga dagligen involveras i maktutövning, trots att vardagen vid första anblicken inte alltid ter sig särskilt dramatisk.Boken syftar också till att underlätta diskussioner och ifrågasättanden av det som annars lätt tas för givet. Bör dagens omsorg om de äldsta medborgarna skötas på nya sätt? Kan vardagen på ett äldreboende förändras?Boken riktar sig främst till universitets- och högskolestuderande inom vård och omsorg, medicin, socialt arbete och vårdsociologi. Den är även relevant för yrkesverksamma och andra med intresse för gerontologi,sociologi, etnologi, socialantropologi, socialpsykologi och studier av välfärdsinstitutioner.

Department/s

 • School of Social Work
 • Sociology

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Social Work
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • institution
 • influence
 • power
 • social work
 • sociology
 • elderly
 • nursing home
 • gerontology
 • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-07279-1