The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Max Koch. Foto: Johan Persson.

Max Koch

Professor

Max Koch. Foto: Johan Persson.

Slutrapport: Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik

Final report: Sustainable welfare for a new generation of social policy

Author

 • Max Koch
 • Johanna Alkan Olsson
 • Jayeon Lee
 • Kajsa Emilsson

Summary, in Swedish

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar vad gäller att ställa om till mer hållbar energi- och resursförbruking, och mer hållbara ekonomiska och sociala system, inklusive att minska växande ojämlikheter. För att nå Sveriges klimatmål samt Agenda 2030-målen måste resurs- och energiförbrukningen signifikant reduceras. Samtidigt finns det väldigt lite evidens för att denna reducering kan lyckas i en kontext av ekonomisk tillväxt (Parrique et al 2019; Hickel & Kallis 2020; Haberl et al 2021).

Målet med projektet har varit att utveckla nya generationens socialpolitik inom en posttillväxtkontext som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap. Vi tog avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar
allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande
behovstillfredställare i förhållande till kontext tas i beaktande. Genom att
kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, har vi reflekterat över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utvecklat en rad nya
behovstillfredställare som kan möjliggöra en skälig nivå av välbefinnande
samtidigt som planetens gränser respekteras och resurs- och energianvändning
minskas. Projektet ledde till nya kunskaper om hur den svenska befolkningen
resonerar kring hållbar behovstillfredställande inom planetära gränser. Projektet
har även undersökt allmänhetens stöd för ekosociala policyåtgärder som föreslogs av medborgarforumen inom fyra områden: arbetsliv/inkomstdistribution, kost, mobilitet och boende.

Department/s

 • School of Social Work
 • Social Policy and Sustainability
 • LU Profile Area: Nature-based future solutions
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2023-06-16

Language

Swedish

Document type

Report

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Project

 • Sustainable Welfare for a New Generation of Social Policy