Bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (Sambib) är ditt fakultetsbibliotek. Här kan du hitta, låna och läsa kurs- och referenslitteratur, tidskrifter och databaser inom ditt ämnesområde. Du kan dessutom få hjälp att söka vetenskapligt material och hantera dina referenser. På biblioteket finns läsplatser, datorarbetsplatser och grupprum till ditt förfogande.

Campus Helsingborg

På biblioteket finns kurslitteratur och fördjupningslitteratur inom de ämnesområden som studeras på program och kurser vid Campus Helsingborg. Merparten av litteraturen går att låna, utöver det finns minst ett referensexemplar av kurslitteraturen att tillgå för läsning på plats. Biblioteket erbjuder studieplatser för både grupparbeten och enskilda studier, utöver detta finns även en så kallad Tyst Läsesal. Under dagtid finns bibliotekarier på plats för att ge service i frågor som rör informationssökning och referenshantering. Omfattande virtuella samlingar erbjuds studenter och anställda dygnet runt.

Stöd och kurser

Biblioteken håller också kurser i informationshantering och ger stöd till dig med lässvårigheter.

Ämnesguide

För socionomstudenter finns en Ämnesguide där ämnesrelevanta resurser samlas. I Ämnesguiden finns även kontaktuppgifter till socionomprogrammets kontaktbibliotekarie.

Öppet för alla

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och biblioteket vid Campus Helsingborg är öppna för studenter, forskare och allmänhet. Biblioteken ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek.

 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund

Allhelgona Kyrkogata 14, Hus J

Telefon: 046-222 09 90
E-post: info [at] sambib [dot] lu [dot] se
Webbplats: www.sambib.lu.se

Biblioteket vid Campus Helsingborg

Universitetsplatsen 2, Hus C, Plan 2

Telefon: 042-35 65 80
E-post: bibliotek [at] ch [dot] lu [dot] se
Webbplats: www.ch.lu.se/bibliotek