Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brukarmedverkan

Socialhögskolan

Grundtanken med brukarmedverkan är att stärka den grupp människor som en viss forskning gäller: att inte bara forska och utbilda om dem, utan också med dem.

Gap-mending

Gap-mending är ett integrerat sätt att tänka kring samverkan. På Socialhögskolan innebär detta:

  • Att problematisera och överskrida dominerande roller och kategorier i socialt arbete, reflektion kring och analys av eventuella klyftor som finns.  
  • Ett sätt att integrera forskningsbaserad kunskap, brukarnas kunskap och kunskap från den sociala praktiken.

Socialhögskolans brukarråd

Ett av målen med utbildningen till socionom är att studenten ska ha en förståelse för hur människor uppfattar och påverkas av socionomens professionella yrkesutövande och förhållningssätt. Socialhögskolans brukarråd inrättades för att kunna leva upp till detta mål och det första mötet hölls 2011. Rådet har som syfte att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte mellan Socialhögskolan och en bred representation av organisationer och enskilda som vill formulera sina erfarenheter i samverkan med utbildningen. Brukarrådet träffas två gånger per år. Träffarna har ett tema, med föreläsningar och gruppdiskussioner. Studenter från socionomprogrammet deltar också i brukarrådet.

Mobiliseringskursen

Socialhögskolans lärare och forskare har sett att socionomutbildningen inte enbart kan bygga på teoretiska kunskaper, utan måste även innehålla moment där de möter och samarbetar med människor som representerar olika brukar- eller patientintressen och att de ges möjligheter att reflektera över dessa möten. Som en del av detta arbetssätt har Socialhögskolan en kurs som kallas Mobiliseringskursen, där brukare läser tillsammans med socionomstudenter. Det handlar alltså om att integrera brukarnas perspektiv, inte bara låta dem komma in och berätta lite, utan att verkligen lära av varandra.

Sedan 2005 har närmare 500 studenter gått den valbara kursen. En tredjedel av studenterna kommer från olika brukar-organisationer och resten är blivande socionomer och, i en del fall, masterstudenter som redan är ute i arbetslivet.

 

Kontakt

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet