Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

För dig som är, eller vill bli, student på Socialhögskolan i Lund och Helsingborg

Socionomprogrammet:

Master- och magisterprogram

Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1)

Övrig information

 


Socionomprogrammet

Ansökan och antagning

Hur söker jag till socionomprogrammet?
Du ansöker via www.antagning.se

Sker antagning till socionomprogrammet varje termin?
Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är i mitten av april och inför vårterminen i mitten av oktober.

Kan jag välja att gå antingen i Helsingborg eller Lund?
Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges på två orter, i Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan att du söker till den ort där du vill studera.

När får jag antagningsbeskedet till socionomprogrammet?
Det varierar från termin till termin. Du hittar aktuell information här.

Jag har blivit antagen på socionomprogrammet. När ska jag tacka ja?
Det varierar från termin till termin. Du hittar aktuell information här.

Jag är reserv. Hur stor är chansen för mig att komma in som reserv på socionomprogrammet?
Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på hur stor chansen är att komma in som reserv innan inskrivningen av antagna studenter har ägt rum.

Antagningspoäng

Är antagningspoängen olika i Lund och Helsingborg?
Ja, det varierar från termin till termin beroende på antal sökande.
Här kan du söka efter de senaste terminernas antagningspoäng för både Lund och Helsingborg.

Antagning till senare del av program (byte av studieort)

Kan jag byta till socionomprogrammet vid Lunds universitet om jag redan är antagen till ett socionomprogram vid ett annat lärosäte?
Du måste då söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet görs en bedömning av dina meriter och en individuell studieplan upprättas.

Kan jag byta studieort inom Lunds universitet, det vill säga mellan studieorterna Lund och Helsingborg?
Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se. Samma ansökningsförfarande gäller alltså för dig som för studenter antagna till socionomprogrammet vid annat lärosäte (se ovan).

Arbetsmarknad

Inom vilka områden kan socionomer arbeta?
En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Socionomer arbetar inom socialtjänsten med utredningar eller psykosociala behandlingsinsatser, fältarbete/socialt mobiliseringsarbete, vård och omsorg med äldre eller funktionsnedsättning. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, migrations- och integrationsområdet, polisen, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av personer med beroendeproblematik, försäkringskassan, arbetsförmedling och i organisationer för ideellt socialt arbete.

För att få reda på vad våra tidigare studenter arbetar med kan du läsa vår senaste alumnundersökning (PDF - 129 kB).

Kommer jag ha lätt att hitta ett jobb efter min utbildning?
Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

På UKÄ:s hemsida kan du läsa mer om arbetsmarknaden för högskoleutbildade.

Bedömning av meriter

Jag har en utländsk examen och vill bli socionom. Hur gör jag?
Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av utländsk utbildning.

Jag har en svensk generell examen inom det beteendevetenskapliga området och vill bli socionom. Hur gör jag?
För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Jag har en examen från socialt omsorgsprogram/socialpedagog etc och vill bli socionom. Hur gör jag?
I första hand föreslår vi att du tar kontakt med det lärosäte där du tog din examen för att höra om deras möjligheter till komplettering till socionomexamen.

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Läs mer om socionomprogrammet här.

Jag har studier och reell kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården och vill få mina meriter validerade i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Hur gör jag?
Här kan du läsa mer om socialstyrelsens regler om behörighet http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/annanbehorighet/arbetsuppgiftersocialtjansten 

Behörighet

Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet?
Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Du kan läsa mer om områdesbehörigheter här.

Urval sker genom betyg från gymnasium eller folkhögskola och högskoleprov.

Är tidigare examina, högskolepoäng eller arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande?
Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det är antagningsavdelningen vid Lunds universitet som beslutar och bedömning görs i samarbete med studierektor/utbildningskoordinator för Socionomprogrammet.

Här kan du läsa om hur man går tillväga om du har fler frågor:

Hur vet jag om mina betyg från KOMVUX/mina utländska gymnasiebetyg ger grundläggande behörighet?
När det gäller bedömningen av utländska betyg och betyg från KOMVUX, kan du läsa mer här: http://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet

Du kan också kontakta den Allmänna studievägledningen vid Lunds universitet.

Examen

Skickas examensbeviset hem till mig automatiskt?
Nej, du måste själv ansöka om examensbevis. Det gör du via Lunds universitets hemsida.

Hur översätts socionomexamen till engelska?
Socionomexamen översätts till BSc in Social work. Kandidatexamen i socialt arbete översätts till BSc with a major in Social Work

Fortbildning

Vilken fortbildning finns för socionomer vid Socialhögskolan?
Socialhögskolan erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, masterprogram och grundläggande psykoterapiutbildning. Många av kurserna är på deltid och passar dig som redan är yrkesverksam.

Fristående kurser

Kan jag bli socionom genom att läsa fristående kurser?
Nej, för att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet.

Kan jag ta ut en kandidatexamen i socialt arbete vid Lunds universitet?
Ja, men endast om du är antagen till socionomprogrammet. Vi erbjuder inte någon fristående kurs i socialt arbete på kandidatnivå.

Examensceremoni

I slutet av varje termin arrangeras en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen och masterexamen. Detaljerad information skickas ut till berörda studenter ungefär en månad innan. Ceremonin äger rum i Universitetshusets aula i Lund. Ceremonin pågår cirka en timme och är till för både Lund- och Helsingborgsstudenter tillsammans.

Det är begränsat med utrymme i aulan men det finns utrymme för varje examensstudent att bjuda med två personer till ceremonin. Om man önskar ytterligare en plats finns det möjlighet att få det. Hur man då går till väga får man information om cirka en månad innan.

Efter ceremonin arrangeras mingel på Socialhögskolan, Bredgatan 26 i Lund. Minglet arrangeras av studenter från Socionomsektionen och studenter från tidigare terminer i programmet i samarbete med Samhällsvetarkåren och Socialhögskolan. Till minglet kan man ta med fler gäster än till ceremonin.

Socialhögskolans husintendet fotograferar innan och under ceremonin. Fotograferingen inleds med storgruppsfoton på trappan in till universitetshuset, om vädret tillåter, eller inne i aulans foajé. Fotografierna läggs sedan ut på Luvit så att du som student själv kan logga in och ladda ner dem.

Förkunskapskrav

Vilka är förkunskapskraven inom socionomprogrammet?
Läs om förkunskapskraven till kurser inom programmet på respektive kursplan.

Kurser inom Socionomprogrammet

Nyantagen till socionomprogrammet

När får jag information om upprop och registrering?
Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop sker och hur du registrerar dig på webben. Några veckor innan terminstart läggs scheman upp på Socialhögskolans hemsida.

För närmare information kontakta utbildningsadministratörerna Ann-Marie Kellner i Lund eller Carina Olsson i Helsingborg.

När får jag mina inloggningsuppgifter för att kunna gå in på universitetets sidor?
Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan?
Läsanvisningar skickas ut via e-post tillsammans med välkomstbrevet. Du kan även titta på litteraturlistan som finns i kursplanen som ligger på kurshemsidan för termin 1. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta får du vid kursintroduktionen.

Gruppindelning får du besked om vid inskrivningen. Schema hittar du här.

Uppsats

När skriver man uppsats?
Du skriver din kandidatuppsats på sjätte terminen, som är näst sista terminen på socionomprogrammet. Uppsatsen, examensarbetet eller "exjobbet" som det också brukar kallas, ligger i regel i slutet av utbildningen. Här kan du läsa mer om råd inför uppsatsarbetet (länka till kurshemsidan).

Jag blev aldrig klar under ordinarie termin, och nu vill jag skriva klart min kandidatuppsats. Hur gör jag?
Läs mer under rubriken "information till eftersläntrare" här.

Verksamhetsförlagd utbildning

När gör man VFU och hur funkar det?
Under Socionomprogrammets femte termin är utbildningen verksamhetsförlagd. Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Var i Skåne och inom vilka verksamhetsområden platserna finns styrs av vilka möjligheter respektive verksamhet har att ta emot en student i verksamhetsförlagd utbildning. Efter samråd med VFU-ansvariga på andra socionomprogram, kan du eventuellt få en plats utanför Skåne. Det finns möjligheter att göra VFU utomlands.

Läs mer om kursen Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp


Master- och magisterprogram

 

Vilken behörighet krävs för att läsa master/magister och fristående kurser på avancerad nivå?
Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180hp) inkluderande 90hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är mycket viktigt att du tar ut din kandidatexamen alternativt socionomexamen, annars kan du inte bli registrerad på masterprogrammet.

I antagningsbeskedet står det att jag är antagen med villkor och att jag senast vid kursstarten måste visa att jag är behörig. Vad menas med detta?
Det kan finnas flera anledningar.

  1. Du har rester kvar på socionomprogrammet som gör så att du inte kan ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete.  För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.
  2. Du har ansökt om att ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete men har inte ännu fått din examen på grund av handläggningstiden. Detta brukar bli särskilt aktuellt i övergången mellan höst- och vårtermin. Men du blir registrerad på masterprogrammet så fort din examen är utfärdad.
  3. Du har inte en kandidatexamen i socialt arbete utan en kandidatexamen i ett annat ämne. Vi måste då göra en bedömning om kurserna inom din kandidatexamen ligger inom eller nära ämnet socialt arbete. Beslut fattas av prefekten.

Ska jag då vänta till terminsstarten för att visa att jag är behörig?
Nej. Generellt är det i ditt eget intresse att när du är antagen med villkor (VI i antagningsbeskedet) kontakta studierektor för masterprogrammet Leili Laanemets eller utbildningskoordinator Lidija Lindoff så fort som möjligt för att ta reda på vad villkoret gäller.

Om jag söker till masterprogrammet via antagning.se måste jag då också söka kurser inom masterprogrammet?
Du kan inte söka både till programmet och till kurser samtidigt så först måste du göra en ansökan till programmet. När du blivit antagen (även med villkor) och har tackat ja till platsen kommer vi kontakta dig för att diskutera ditt kursval. Programmet måste inledas med en kurs vid Socialhögskolan och vi registerar dig på den kurs som du väljer. Resterande terminer måste du söka kurser genom antagning.se

Om jag har missat sista anmälningsdatum kan jag då fortfarande söka in till masterprogrammet?
Det beror på antalet sökande. Har du missat att ansöka kan du mejla Lidija Lindoff och påtala ditt intresse och utifrån det samlade antalet sökande tar vi sedan ställning om vi ska öppna för sen anmälan eller inte.

Kan jag läsa flera kurser samtidigt?
Du kan antas till högst 45hp per termin totalt.

Jag skulle vilja läsa till master/magister men har ett arbete. Finns det kurser som går på halvfart?
Vi ger ett antal kurser på halvfart. Se kursutbudet här.

Du kan också söka till vårt masterprogram på halvfart.

Om jag har läst ämnesfördjupande kurser på termin 7 i ett socionomprogram vid ett annat lärosäte kan jag tillgodoräkna dem i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Kan jag läsa ämnesfördjupande kurser på andra lärosäten?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Om jag har läst termin sju vid Socialhögskolan i Lund behöver jag ansöka om tillgodoräknande?
Nej, det behövs inte.

Kan jag läsa kurser i vetenskapsteori och metod vid andra lärosäten?
I princip inte då kurserna ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” 15hp, och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” 15hp är obligatoriska för en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Jag har inte läst på Lunds universitet innan. När och hur får jag min tillgång till mitt studentkonto?
När du har blivit antagen får du ett mejl skickat till den e-postadress du registrerade i antagning.se. Om e-postadress saknas skickas uppgifterna till din hemadress.

Du kan läsa mer här.

För att få ut en masterexamen krävs också 30hp valbara kurser på valfri nivå (men på universitet/högskolenivå). Måste jag ansöka om ett tillgodoräknande för dessa?
Om du har läst valbara kurser på valfri nivå behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande hos oss. Det är examensavdelningen vid Lunds universitet som bedömer detta när du ansöker om en magister - eller masterexamen. De kollar också om de kurser som du åberopar inte överlappar varandra. I så fall kan det bli problem. Därför är det klokt att diskutera ditt val tidigt med studierektorn för masterprogrammet.

Jag har blivit antagen till programmet eller kurser men inte fått någon information om starten. Vad ska jag göra?
Kontakta studierektor för masterprogrammet Leili Laanemets eller utbildningskoordinator Lidija Lindoff .

Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterutbildning?
En masterutbildning är på två år (120hp) medan en magisterutbildning är på ett år (60hp). I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” om 15hp och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” om 15hp, ämnesfördjupning 15hp samt en uppsats om 15hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15hp.


Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1)

 

När kan jag söka till utbildningen?
Utbildningarna startar var tredje termin. Ansökningsperiod för utbildning som startar en hösttermin är 15/2-15/3.  Ansökningsperiod för utbildning som startar en vårtermin 1/8-1/9.

Vilken behörighet krävs för att läsa Steg-1 utbildningen? Är det svårt att komma in?
Läs mer om behörighet och urvalskriterier på sidan ansökan och antagning.


Övrig information

Funktionsnedsättning

Jag har en funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få?
Du kan kontakta studievägledaren på Socialhögskolan för mer information eller läs mer om vilka resurser som finns på Lunds universitet.

Sjukanmälan

Ska jag anmäla till Försäkringskassan om jag blir sjuk?
Ja, du bör anmäla till Försäkringskassan så fort du blir sjuk. Om du är sjukskriven på heltid med läkarintyg för att du är helt oförmögen att studera och Försäkringskassan godkänt din sjukperiod, så behåller du dina studiemedel. De veckor som du är sjuk räknas inte som använda veckor. Kravet på dina studieresultat blir lägre. Lånet kan skrivas av om du är sjukskriven länge. http://www.csn.se/hogskola/sjuk

Studieavbrott

Hur gör man om man vill avbryta sina studier?
Om du har bestämt dig för att inte fortsätta på socionom- eller masterprogrammet ska du anmäla avbrott, vilket innebär att du inte längre har kvar din plats. Du är välkommen att boka vägledningssamtal om du vill diskutera med studievägledare. Du gör avbrott på en särskild blankett som du hittar här.

Om du vill börja igen, måste du ansöka på nytt via www.antagning.se

Studieuppehåll

Hur gör jag om jag behöver göra uppehåll i mina studier?
Du ska ansöka om studieuppehåll på en särskild blankett som du hittar här:

Blanketten är uppdelad i två delar, del 1 där man ansöker om uppehåll med platsgaranti och del 2 där man anmäler tillfälligt uppehåll i studierna. För att beviljas platsgaranti krävs intyg som styrker dina skäl för studieuppehåll. Se blankettens baksida.

När du vill återuppta dina studier, är det viktigt att du i god tid meddelar detta till utbildningsadministratör på respektive studieort och kurs.

Om du inte har skäl för platsgaranti, ska du anmäla tillfälligt uppehåll i studierna och du kan komma tillbaka i mån av plats.

När du vill återuppta dina studier ska du lämna in ansökan om återupptagande, senast 15 oktober om du vill börja igen på vårterminen och 15 april om du vill börja på höstterminen. Blankett hittar du här.

Om du vill ansöka om studieuppehåll med platsgaranti läs anvisningar noga för att undvika avslag.

Tillgodoräknanden

Jag tror att jag har meriter som motsvarar en kurs som ges. Kan jag tillgodoräkna dem?
Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande.

Här hittar du mer information om tillgodoräknanden.

Webbregistrering

Måste jag registrera mig inför varje kurs?
Ja, från och med höstterminen 2018 tillämpar vi webbregistrering på alla kurser, förutom på masterprogrammets två obligatoriska kurser (SOAN54 och SOAN55). Detta innebär att du inför varje ny kurs måste registrera dig på den via studentportalen.

Läs mer om registrering på universitets centrala studentsidor.
 

Sidansvarig:

HIttar du inte svaret på din fråga?

För frågor om socionomprogrammet, kontakta Ulrika Reichert

För frågor om masterprogrammet samt fristående kurser, kontakta Leili Laanemets

För frågor om grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1) läs mer här

För frågor om forskarutbildningen, kontakta Katarina Jacobsson

För frågor om tillgodoräknande, kontakta Ulrika Reichert

För frågor om studier eller praktik utomlands, kontakta Anneli Nielsen

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg