Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

i Socialt arbete

Forskarutbildning i socialt arbete utgör fyra års heltidsstudier som leder fram till doktorsexamen. I utbildningen ingår dels kurser, dels handlett avhandlingsarbete. Även licentiatexamen är möjlig, den omfattar två års heltidsstudier.

Syftet med forskarutbildningen i socialt arbete är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt. Utbildningen bedrivs med stor självständighet och betoning av den studerandes eget ansvar i förhållande till planering och genomförande.

Lärandemålen för doktors- respektive licentiatexamen följer högskoleförordningen och anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen vid Socialhögskolan.

I handboken för forskarutbildningen kan du hitta mer information om riktlinjer och praxis som tillämpas vid forskarutbildningen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Antagning

Antagning av doktorander sker vartannat år samt dessutom i enstaka fall efter utlysningar för doktorandanställning i specifika forskningsprojekt. När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitetets sida för lediga anställningar.

Cirka 20 doktorander bedriver idag aktiva studier på forskarutbildningen och varje år disputerar cirka fyra-fem personer.

Forskarskola för yrkesverksamma

Våren 2019 startade den första antagningsomgången för en ny forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Läs mer om forskarskolan här.

Kontakt

Kristina Göransson
Studierektor för forskarutbildningen

Sandra Jeppsson
Utbildningskoordinator