Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

i Socialt arbete
Forskarutbildning i socialt arbete utgör fyra års heltidsstudier som leder fram till doktorsexamen. I utbildningen ingår dels kurser, dels handlett avhandlingsarbete. Även licentiatexamen är möjlig, den omfattar två års heltidsstudier.

Syftet med forskarutbildningen i socialt arbete är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt. Utbildningen bedrivs med stor självständighet och betoning av den studerandes eget ansvar i förhållande till planering och genomförande.

Lärandemålen för doktors- respektive licentiatexamen följer högskoleförordningen och anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen vid Socialhögskolan.

I handboken för forskarutbildningen kan du hitta mer information om riktlinjer och praxis som tillämpas vid forskarutbildningen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Antagning

Antagning av doktorander sker vartannat år samt dessutom i enstaka fall efter utlysningar för doktorandanställning i specifika forskningsprojekt. När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitetets sida för lediga anställningar.

  Cirka 20 doktorander bedriver idag aktiva studier på forskarutbildningen och varje år disputerar cirka fyra-fem personer.

  Forskarskola för yrkesverksamma

  Våren 2019 startar den första antagningsomgången för en ny forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

  Läs mer om forskarskolan här.

  Sidansvarig:

  Socialhögskolan
  Besök: Bredgatan 13, Lund
  Postadress: Box 23, 221 00 Lund
  Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
  Fax: 046-222 94 12

  Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg