Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialpolitik och hållbarhet

Även om välfärdsstater och dess socialpolitik varit framgångsrika när det gäller att hantera sociala risker förknippade med ekonomisk tillväxt och medborgarnas ökade levnadsstandard, har de också bidragit till dagens klimat- och ekologiska kris. Vid Socialhögskolan bedrivs socialpolitisk forskning inom traditionella områden såsom arbetsmarknad, ojämlikhet och fattigdom, men också – och särskilt – i ljuset av klimatkrisen.

Från lokal nivå till EU-nivå (sam)utvecklar vi relevanta teoretiska begrepp som "hållbar välfärd" och "degrowth/postgrowth". Vi utför motsvarande empirisk forskning och identifierar människors attityder i relation till hållbar välfärd, men även hur man mobiliserar och organiserar sig på nya sätt. Vi undersöker även "ekosociala" policyer som kan återskapa ekonomin och samhället utan att utarma jordens resurser.

Senaste publikationerna inom området

Inte i min last! Utvärdering av en e-utbildning emot narkotikasmuggling inom transportsektornSonander, A. & Thysell, M.,...
FlyWellKoch, M., 2023 aug. 30Forskningsoutput: Övriga bidrag › Webbpublicering/bloggpost › Populärvetenskap
Slutrapport: Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitikKoch, M., Alkan Olsson, J., Lee, J. & Emilsson, K., ...
Welfare within planetary limits: deep transformation requires holistic approachesKoch, M. & Rhiger Hansen, A., 2023 maj ...
Towards a New Generation of Social Policy: Commonalities between Sustainable Welfare and the IPCCKoch, M., Buchs, M. & L...