Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialpolitik och hållbarhet

Även om välfärdsstater och dess socialpolitik varit framgångsrika när det gäller att hantera sociala risker förknippade med ekonomisk tillväxt och medborgarnas ökade levnadsstandard, har de också bidragit till dagens klimat- och ekologiska kris. Vid Socialhögskolan bedrivs socialpolitisk forskning inom traditionella områden såsom arbetsmarknad, ojämlikhet och fattigdom, men också – och särskilt – i ljuset av klimatkrisen.

Från lokal nivå till EU-nivå (sam)utvecklar vi relevanta teoretiska begrepp som "hållbar välfärd" och "degrowth/postgrowth". Vi utför motsvarande empirisk forskning och identifierar människors attityder i relation till hållbar välfärd, men även hur man mobiliserar och organiserar sig på nya sätt. Vi undersöker även "ekosociala" policyer som kan återskapa ekonomin och samhället utan att utarma jordens resurser.

Senaste publikationerna inom området

Leader interlocks in Swedish civil society organizations – a network analysisLee, J. & Scaramuzzino, R., 2023 mars 9, I:...
Ethnicising activation as a standard story in a Swedish municipal labour market programmeParsland, E., 2023 mars 9, I: N...
Deliberating a Sustainable Welfare–Work Nexus / Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wohlfahrt-Arbeit-NexusLee, J., Koch, M...
Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: – en strategisk fråga för socionomfältetSalonen, T....
Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social WorkEriksson, K., 2023 jan. 23, Lund: Socia...