Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktorandprojekt

Socialhögskolan

Lista över samtliga publikationer i Socialhögskolans avhandlingsserie


Christel AvendalUnga och landsorten. Om rörelse, rum och vardagsliv
Stina Balldin - Med samspelet framför ögonen. Videofeedbackprogram - ett utvecklingsstöd när barn visar samspelssvårigheter och beteendeproblem i skolan
Mikael Bengtsson - Om olika karriärer som socionom – En studie om en central aspekt av ett kollektivt professionaliseringsprojekt i det svenska välfärdssamhället
Eiisabeth Carlstedt - Presentationer av äldreboenden
Hanna Edgren - Narrating Pathways Into and Out of Crime
Kajsa Emilsson - Urban hållbar välfärd
Karl Eriksson - Interpersonell förståelse i socialt arbete: Den levda praktikens fenomenologi
Shari Granlöf - The role of knowledge and its (re)production in the professional identity of Social Workers, as described and interpreted by students of SW and praticing SW professionals
David Hedlund - Implementering och organisationsförändring inom välfärdssektorn
Cecilia Heule - Gränsöverskridande utvecklingsarbete inom ramen för EU:s integrationspolitik
Rishi Jha - Redevelopment Regime: Death, Deviance and Diminutive Citizenship in Mumbai
Anders Jönsson - Det sociala arbetets språk: en språklig analys av ekonomiskt bistånd
Petter Karlsson - Anonyma Narkomaner i Sverige
Erin Kennedy - Effective framework of local stakeholder involvement in planning local community level climate change action
Yeonjin Kim
Maria Kläfverud - Barns möte med myndigheter i barnahus
Karin Lenz
Lena Palvén - Att upphöra med ekonomiskt bistånd
Olof Pavalder - Klienters upplevelser av musikterapi
Anders Persson - Kriminalvård och handlingsutrymme
Cynthia Phiri - Hemlöshet i Sydafrika
Asbjörn Storgaard -  Ideal og praksis i det socialfaglige arbejde for dannelse af demokratisk myndighed hos løsladte i Skandinavien
Kristina Carlsson Stylianides
Marie Söderlind - Barnavårdsutredningar inom socialtjänsten gällande tonåringar

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg