Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogram

Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Du kan välja att inom programmets ram ta ut en magisterexamen efter halva tiden.

Master i socialt arbete

Utbildningen ger dig professionell kompetensutveckling i flera yrkesområden inom socialt arbete och förbereder dig för forskarstudier. Du får även fördjupade ämneskunskaper och färdigheter med breda perspektiv och omvärldsanknytning. Som student tränas du i att tänka kritiskt kring forskning och utvecklingsarbete, hur du använder olika forskningsmetoder och hur du producerar vetenskapliga texter.

Det som är unikt med programmet är att det ger dig stor valfrihet att själv välja kurser inom ett specifikt område som du vill ha mera kunskap om. Det kan till exempel handla om barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område. Du får därtill en analytisk och metodologisk förmåga som är användbar i kvalificerat utvecklings- och förändringsarbete inom socialt arbete, till exempel:

 • projektarbeten
 • problemanalyser och inventeringar
 • mål- och visionsarbete
 • konsekvensanalyser
 • brukarundersökningar
 • utvärderingar
 • utredningsarbete
 • forskning

Välj kurser som intresserar dig

Programmet är en så kallad "skalmaster" vilket innebär relativt stor frihet att välja kurser i din masterexamen. Vad du behöver läsa och när, beslutas i samråd med studierektor. I en filosofie masterexamen inom socialt  arbete ska det ingå: 

 • minst 30 hp i huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå
 • 30 hp vetenskapsteori och metod
 • 30 hp valbara kurser på valfri nivå
 • examensarbete i socialt arbete 30 hp.

Från och med våren 2017 består blocket vetenskapteori och metod (30 hp) av de obligatoriska kurserna Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Dessa kurser är även obligatoriska i en magisterexamen. Därutöver kan sammanlagt 30 hp läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller utgöras av utlandsstudier.

Möjlighet att kombinera arbete och studier

Programmet ges både på hel- och halvfart. Vad du behöver läsa och när beslutar du i samråd med programmets studierektor. Dessutom kan studierna med fördel kopplas till arbetsuppgifter du har på din egen arbetsplats eller i annan verksamhet.

Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Det finns även möjlighet att ta ut en magisterexamen inom programmets ram.

Obs! Första terminens mastersstudenter väljer kurs i samråd med studierektor och registreras på kurser som ges av Socialhögskolan. För alla andra kurser ska du anmäla dig genom antagning.se.

Framtiden

Programmet ger dig behörighet att söka till en forskarutbildning. En masterexamen i socialt arbete är också en kompetensutveckling för socionomer. Genom att gå utbildningen är du bättre förberedd på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på specialiserad kompetens. Flera av de som gått utbildningen arbetar idag med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg