Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och likabehandling

Socialhögskolan

Våra studenter och egna medarbetare är den viktigaste resursen vi har. Därför är det viktigt att vi på Socialhögskolan kan erbjuda en arbetsmiljö som är både trygg och stimulerande.

Arbetsmiljö

Prefekten har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen och ansvarar för att föreskrifter och lagar följs. Vid tillfällen då detta ansvar inte kan fullgöras ska dekan informeras. Genomförandet av arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön kan delegeras, men ansvaret för resultatet ligger alltid kvar hos prefekten.

Studenter likställs med arbetstagare i lagen, med några få undantag (se Arbetsmiljölagen kap 1:3). Alla anställda och studerande har rätt till en arbetsmiljö där varje individs personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnicitet och funktionshinder respekteras.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Socialhögskolan

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögkolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare och studenter på olika nivåer som kontinuerligt arbetar och diskuterar frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Här hittar du länkar, dokument, kontaktuppgifter och annan viktig information som rör Socialhögskolans jämställdhets- och likabehandlingsarbete (nytt fönster)