Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö och likabehandling

Socialhögskolan
Våra studenter och egna medarbetare är den viktigaste resursen vi har. Därför är det viktigt att vi på Socialhögskolan kan erbjuda en arbetsmiljö som är både trygg och stimulerande.

Arbetsmiljö

Prefekten har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen och ansvarar för att föreskrifter och lagar följs. Vid tillfällen då detta ansvar inte kan fullgöras ska dekan informeras. Genomförandet av arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön kan delegeras, men ansvaret för resultatet ligger alltid kvar hos prefekten.

Studenter likställs med arbetstagare i lagen, med några få undantag (se Arbetsmiljölagen kap 1:3). Alla anställda och studerande har rätt till en arbetsmiljö där varje individs personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnicitet och funktionshinder respekteras.

Planer:
Arbetsmiljöplan (PDF - 4,3 MB)
Krishanteringsplan (PDF - 187 kB).

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Socialhögskolan

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögkolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare och studenter på olika nivåer som kontinuerligt arbetar och diskuterar frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Läs mer på Socialhögskolans medarbetarwebb

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg