Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö och likabehandling

Arbetsmiljö

Socialhögskolans viktigaste resurs är dess medarbetare. Därför är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö som är både trygg och stimulerande.

Prefekten har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen och ansvarar för att föreskrifter och lagar följs. Vid tillfällen då detta ansvar inte kan fullgöras ska dekan informeras. Genomförandet av arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön kan delegeras, men ansvaret för resultatet ligger alltid kvar hos prefekten.

Studenter likställs med arbetstagare i lagen, med några få undantag (se Arbetsmiljölagen kap 1:3). Alla anställda och studerande har rätt till en arbetsmiljö där varje individs personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnicitet och funktionshinder respekteras.

Planer:
Arbetsmiljöplan (PDF - 4,3 MB)
Krishanteringsplan (PDF - 187 kB).

Jämställdhet och likabehandling på Socialhögskolan

Prefekt har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid institutionen. Vid institutionen finns även en etablerad arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM-gruppen) uppdrag är att verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad av jämställdhet, likabehandling och mångfald. Uppdraget är kopplat till Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy.

Läs mer på Socialhögskolans medarbetarwebb

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg