Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkansgrupp för kunskapscirkulation

SAKU-GRUPPEN

Socialhögskolan har en ständigt pågående samverkan med socialtjänsten i Lunds kommun, både vad gäller undervisning och forskning. Syftet med Samverkansgruppen för kunskapscirkulation är att ta vara på den kunskap som skapas i denna samverkan, stärka kunskapsproduktionen och kunskapsanvändningen, samt främja kunskapscirkulation.

Erik Eriksson, Teres Hjärpe, Harald Gegner och Anders Jönsson.
Erik Eriksson, Teres Hjärpe, Harald Liebenstein Gegner och Anders Jönsson.

Det finns flera utmaningar att adressera i samverkan mellan praktiken och akademin. Mycket av den samverkan som finns kan förstås som linjär i den förståelsen att kunskap endast inhämtas från den ena parten för den andras gagn; exempelvis att inhämta empiri från praktiken för forskning som huvudsakligen får intern spridning respektive att hämta forskningsresultat från akademin för att direkt omsätta detta till praktik inom socialtjänsten. Detta projekt ämnar fördjupa samverkan mellan Socialhögskolan och Socialtjänsten i Lunds kommun genom att främja en kunskapscirkulation där båda parterna är delaktiga under samverkan och gemensamt skapar samt tar vara på kunskapen.

Projektet sker i fyra olika delprojekt:

  1. Inventera och analysera erfarenheter från existerande samverkansformer,
  2. Genomföra en kunskapsöversikt om kunskapscirkulation,
  3. Fördjupa och utveckla existerande aktiviteter mot en hållbar struktur för kunskapscirkulation så väl som för klient- och praktiknära forskning,
  4. Organisera konferenser och workshops för utbyte och spridning av projektets erfarenheter och resultat.

Medverkande är Anders Jönsson, Harald Liebenstein Gegner, Teres Hjärpe, Maria Svensson, Kristin Arve, Johan Assarsson och Erik Eriksson.

Kontakt

Kontakt Socialhögskolan:
Anders Jönsson, lektor

Teres Hjärpe, lektor

Kontakt Lunds kommun:
Harald Liebenstein Gegner, forsknings- och utvecklingsledare

Finansiering

Samverkansgruppen för kunskapscirkulation (SaKu-gruppen) skapades utifrån ett FORTE-finansierat projekt.