Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre och åldrande

Äldreomsorgens komplexa verklighet behöver studeras med en mängd olika metoder och tillvägagångssätt, med fokus på strukturella, interpersonella och personliga aspekter och med hänsyn till perspektiven hos de som får vård och de som ger vård.

Socialhögskolans äldregrupp har sitt ursprung i ”VoV-gruppen” (omsorgens vardag och villkor) som professor Rosmari Eliasson-Lappalainen startade 1993. Äldregruppen samlar forskare med intresse för frågor om äldre, åldrande och omsorg. Gruppen leds numera av professor Håkan Jönson.

Äldregruppens verksamhet består huvudsakligen av regelbundna seminarier där medlemmarnas texter kan diskuteras med engagerade forskarkollegor som har närliggande forskningsintressen. Gruppen är också en plattform för informationsutbyte, projektansökningar, samt gemensam läsning av texter inom området äldre, åldrande och omsorg. Äldregruppen möts ca en gång per månad. Gruppen knyts också samman av forskningsanslag som medlemmarna har i gemensamma projekt (se nedan), där också forskare utanför Socialhögskolan ingår. Ibland bjuds externa forskare in för att hålla presentationer.

Eftersom äldregruppen har en inkluderande hållning deltar flera forskare som inte har sin anställning vid Socialhögskolan.

Äldregruppen är knuten till Center for Ageing and Supportive Environments som är lokaliserat till Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Gruppens medlemmar är också aktiva inom det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning som leds av Håkan Jönson.

Sedan 2019 hålls gruppens sammankomster tillsammans med den grupp som samlar äldreforskare vid Malmö universitet.

Nätverk

Senaste publikationerna inom området

Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektivJönson, H. & Möllergren, G., 2024, I: Äldre i Centrum Ve...
Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandeminCarlsted...
Life story templates in dementia care: Ambiguous direction and purposeMöllergren, G. & Harnett, T., 2024, (E-pub ahead o...
Age logics in social work: The case of harm reduction for people over the age of 50 with long-term substance use problem...
Why involve older people in research?” Revisiting Alan Walker’s earlier editorial based on recent experiences from the U...

Gruppmedlemmar

Forskare vid Socialhögskolan

Vid andra institutioner

  • marianne [dot] granbom [at] med [dot] lu [dot] se (marianne[dot]granbom[at]med[dot]lu[dot]se)
  • camilla [dot] malm [at] lnu [dot] se (camilla[dot]malm[at]lnu[dot]se)
  • mette [dot] raunkiaer [at] rsyd [dot] dk (mette[dot]raunkiaer[at]rsyd[dot]dk)
  • jahan [dot] shabnam [at] rsyd [dot] dk (jahan[dot]shabnam[at]rsyd[dot]dk)
  • afsaneh [dot] taei [at] med [dot] lu [dot] se (afsaneh[dot]taei[at]med[dot]lu[dot]se)
  • agata [dot] yadav [at] med [dot] lu [dot] se (agata[dot]yadav[at]med[dot]lu[dot]se)