Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering i socialt arbete

Uppdragsutbildning vid Socialhögskolan

Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete. Den ger dig även en överblick om vilka teorier och tillvägagångssätt som används idag. Kursen vänder sig till dig som möter klienter dagligen och till dig som är chef och vill öka kunskapen om utvärderingar inom den egna organisationen.

Innehåll

Kursen har tagits fram av våra forskare och består av en tretimmars inspirationsföreläsning. Föreläsningen är ett smakprov och en introduktion till ämnet utvärderingar inom socialt arbete. Har du andra önskemål i tillägg till detta basblock erbjuder vi en extra specialföreläsning som vi kan skräddarsy efter ditt/era behov. 

Basblock

Kursen inleds med en historisk och teoretisk överblick av utvärderandets roll inom socialt arbete. Hur kommer det sig exempelvis att begreppet ”evidensbaserat” så ofta betonas inom socialt arbete och vad betyder det i praktiken?

På kursen går vi tillsammans igenom hur forskningen ser på utvärderingar generellt och på utvärderingar inom människobehandlande organisationer i Sverige.

Kursen presenterar exempel på utvärderingar för att belysa utvärderingars olika syfte, hur de implementeras i organisationen, samt hur de kan komma att påverka olika aktörer inklusive kliniskt arbetande personal, klienter och andra berörda.

Extra specialföreläsning

Hör gärna av dig till oss om din organisation planerar att utvärdera samverkan med andra aktörer, en ny intervention, eller förändrade arbetsprocesser! Våra föreläsare har goda kunskaper inom en rad utvärderingsområden som berör socialt arbete och hjälper gärna till och skräddarsyr utbildningen efter ditt/era behov. Tilläggsdelen kan genomföras i form av en föreläsning, konsultation eller workshop.


Bakgrund

Begreppet ”granskningssamhället” vittnar om att utvärderingar i allt högre grad genomsyrar vår vardag, både som samhällsmedborgare och som professionella. Ofta kommenteras efterfrågan på evidensbaserat socialt arbete i negativa termer, eftersom det upplevs generera merarbete för redan belastad personal. Men vilka möjligheter erbjuder utvärderingar beträffande kunskapsproduktion och förbättring inom socialt arbete? Hur kan klienter och professionella komma till tals i utvärderingar? Och hur kan en utvärdering ge support i samverkansarbete där flera verksamheter knyts samman? Vi berör dessa och fler frågor i denna utbildning.

Kursinformation

Målgrupp: Yrkesaktiva socialarbetare och socialchefer
Längd: En dag + special föreläsning
Pris: Kontakta oss för mer information

Kontakt

Anmälan och övriga frågor
Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå

Frågor om kursens innehåll
Stig Linde
Kursansvarig

Malin Arvidson
Kursansvarig

Hör av dig om du har frågor eller om du vill att dina medarbetare ska ska gå kursen.

Våra sakkuniga

Malin Arvidson, docent
Har ett särskilt intresse och kunskap om utvärderingar som rör NGO:s inom social välfärd

Stina Balldin, doktorand
Utvärdering av behandlingsinterventioner, mer specifikt videofeedback (VF) interventioner med barn. Marte Meo och Samordningsmöten (MOS)

Martin Bergström, docent
Har klientfokus och kunskap om implementering, effekter, longitudinella studier och kunskapsöversikter med fokus på interventioner inom individ och familjeomsorgen.

Verner Denvall, professor
Har kunskap om utvärderingar som fenomen, praktik och teori.  Genomför själv utvärderingar om hemlöshetsprojekt, tidiga insatser och metoder inom försörjningsstöd.

Yvonne Johansson, lektor
Undervisar och forskar inom äldreområdet och är sakkunnig om lärande utvärderingar – en form av process som syftar att främja lärande och utveckling.

Stig Linde, lektor
Utvärderingspraktik inom socialt inriktade ideella organisationer