Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lund Dissertations in Social Work

Avhandlingsserien vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Dessa avhandlingar är utgivna i Socialhögskolans avhandlingsserie. Ytterligare avhandlingar som getts ut på andra förlag har lagts fram vid Socialhögskolan.

69. Storgaard, Asbjørn (2023) A potential for democratic emancipation? Policy and discretionary practices in probation service Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

68. Jha, Rishi (2023) Unsettled City: Neoliberal redevelopment, state crisis, slum resettlement & biopolitical struggle in Mumbai. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

67. Jönsson, Anders (2023) Professionellt pappersgöra: Att bemästra ett komplext handlingsutrymme i beslutstexter om ekonomiskt bistånd. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

66. Eriksson, Karl (2023) Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social Work Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

65. Emilsson, Kajsa (2022) Support for sustainable welfare? A study of public attitudes related to an eco-social agenda among Swedish residents. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

64. Kim, Yeon-Jin (2022) Korean Fatherhood in Policy and Practice. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

63. Heule, Cecilia (2021) Iscensatt inkludering. : Gemenskap som mål och utmaning på socionomutbildningen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 

62. Kläfverud, Maria (2021) Iscensätta barnperspektiv: Före, under och efter Barnahusbesök. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

61. Avendal, Christel (2021) Förhöjd vardaglighet: Unga på landsbygden gör vardag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

60. Carlstedt, Elisabeth (2020) Nursing homes on public display –​​​ Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

59. Bengtsson, Mikael (2020) Karriär och profession – om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

58. Linderot, Sofia (2020) Av kärlek och plikt: att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

57. Hjärpe, Teres (2020) Mätning och motstånd - sifferstyrning i socialtjänstens vardag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

56. Söderman, Emma (2019) Resistance Through Acting: Ambivalent Practices of the No Border Musical. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

55. Schütze, Carolin (2019) Attitudes matter: Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

54. Lindellee, Jayeon (2018) Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

53. Heintz, Maria (2018) ”Alla är ju med alla…”: Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

52. Thell, Nataliya (2018) Public talk on personal troubles: a study on interaction in radio counselling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

51. Nordling, Vanna (2017)  Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

50. Helmersson, Sara (2017) Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

49. Ritenius Manjer, Åsa (2017) Det motsägelsefulla beslutet: Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

48. Jägervi, Lotta (2016) Villiga stödjare och motvilliga offer. Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

47. Eriksson, Erik (2015) Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

46. Söderberg, Maria (2014) Hänsynstagandets paradoxer. Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

45. Ebsen, Frank (2012) Udsat til børneforsorg. Om etablering av familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

44. Werner, Erika (2012) Trygg, sviken eller osäker. Tankar och förberedelser inför pensioneringen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

43. Andrée Löfholm, Cecilia (2011) Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

42. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

41. Hollertz, Katarina (2010) Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

40. Rosén, Annika (2010) Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

39. Linde, Stig (2010) Församlingen i granskningssamhället. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

38. Angelin, Anna (2009) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

37. Kyhle Westermark, Pia (2009) MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

36. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

35. Nielsen, Tabitha Wright (2009) Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

34. Olsson, Tina (2009) Crossing the quality chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

33. Martinell Barfoed, Elizabeth (2008) Berättelser om adoption. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

32. Larsson, Monica (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

31. Righard, Erica (2008) The welfare mobility dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

30. Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

29. Ponnert, Lina (2007) Mellan klient och rättsystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

28. Liedgren Dobronravoff, Pernilla (2007) Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

27. Ulmestig, Rickard (2007) På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

26. Raunkiær, Mette (2007) At være døende hjemme. Hverdagsliv och idealer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

25. Panican, Alexandru (2007) Rättighet och Rättvisa. Användbarheten av rättighet och rättvisa i sociala projekt. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

24. Olsson, Martin (2007) Unga vuxna med en historia av uppförandestörning. En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

23. Elvhage, Gudrun (2006) Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbetete på särskilda ungdomshem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

22. Hjortsjö, Maria (2005) Med samarbete i sikte. Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

21. Wolmesjö, Maria (2005) Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

20. Hjort, Torbjörn (2004) Nödvändighetens pris. Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

19. Giertz, Anders (2004) Making the Poor Work. Social Assistance and Activation Programs in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

18. Granér, Rolf (2004) Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund: Socialhögskolan. Lunds universitet.

17. Blomberg, Staffan (2004) Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

16. Hedblom, Agneta (2004) Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

15. Ingvad, Bengt (2003) Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

14. Jönsson, Leif R. (2003) Arbetslöshet, ekonomi och skam. Om att vara arbetslös i dagens Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

13. Bangura Arvidsson, Maria (2003) Irågasatta fäder. Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

12. Trulsson, Karin (2003) Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möte i familjeliv och behandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

11. Skytte, Marianne (2002) Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

10. Johnsson, Eva (2002) Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

9. Magnusson, Jan (2002) Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

8. Laanemets, Leili (2002) Skapandet av feminititet. Om kvinnor i missbrukarbehandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

7. Nieminen Kristofersson, Tuija (2002) Krisgrupper och spontant stöd. Om insatser efter branden i Göteborg 1998. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

6. Montesino, Norma (2002) Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

5. Tops, Dolf (2001) A society with or withour drugs? Continuity and change in drug policies in Sweden and the Netherlands. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

4. Jarhag, Sven (2001) Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

3. Habermann, Ulla (2001) En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

2. Jönson, Håkan (2001) Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

1. Svensson, Kerstin (2001) I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Kontakt

Kristina Göransson
Studierektor för forskarutbildningen

Sandra Jeppsson
Utbildningskoordinator