Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ledning och styrelse

Socialhögskolan

Mötesklubba. Foto: Patrik Hekkala

Institutionsledningen

Socialhögskolan är en institution som tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Institutionsledningen består av en prefekt, en biträdande prefekt och tre studierektorer (för socionomprogrammet, studier på avancerad nivå, respektive forskarutbildning). Studierektorerna har samordnande och övergripande pedagogiskt ansvar inom sina områden medan kursföreståndare leder arbetet inom kurser och professorer leder forskningen vid institutionen.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Till uppgifterna hör att besluta om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur m m. Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

 

Mer information finns under Ledning & styrelse på Socialhögskolans medarbetarwebb

Mötestider för arbetsutskottet och styrelsen finns på Socialhögskolans medarbetarwebb

Sidansvarig:

Ledning

Prefekt
Staffan Blomberg
046-222 31 62, 070-243 59 63
staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Biträdande prefekt
Marcus Knutagård
046-222 93 84, 073-062 66 82
marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, socionomprogrammet
Maria Bangura Arvidsson
046-222 30 65
maria [dot] bangura_arvidsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, avancerad nivå
Leili Laanemets
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, forskarutbildning
Katarina Jacobsson
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg