Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och styrelse

Socialhögskolan är en institution som tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Institutionsledningen

Det löpande arbetet på Socialhögskolan leds och samordnas av prefekten med stöd av två biträdande prefekter och tre studierektorer.

Studierektorerna har samordnande och övergripande pedagogiskt ansvar inom sina områden medan kursföreståndare leder arbetet inom kurser och professorer leder forskningen vid institutionen.

Institutionsledningen

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Till uppgifterna hör att besluta om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur med mera. Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

Ledning och styrelse − soch.lu.se/internt

Ledning

Katarina Jacobsson
Prefekt

Kristina Göransson
Biträdande prefekt och ställföreträdande prefekt
Studierektor, FU-programmet

Maria Bergendal Arvidsson
Biträdande prefekt

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor, avancerad nivå