Internationellt

Socialhögskolans internationella arbete

Socialhögskolan samarbetar internationellt inom både forskning och utbildning. Våra anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning. Varje höst anordnas en internationell seminariedag där våra studenter får möta inbjudna forskare och praktiker inom socialt arbete. Vi bjuder ofta in internationella gäster för att hålla i föreläsningar och seminarier.

Internationella kurser och program

Socialhögskolan har för närvarande två kurser som ges helt på engelska. Institutionen deltar även i ett internationellt masterprogram som ges i samarbete med andra institutioner på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Läs mer på vår engelskspråkiga webbplats.

Internationella samarbeten

Socialhögskolan har flera internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning.

På institutionens interna webbplats finns mer information om internationaliseringsarbetet och vår internationaliseringspolicy.

Utbyte

Som student på Socialhögskolan har du flera olika möjligheter att studera i ett annat land.

Läs mer om att studera eller praktisera utomlands.