Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan och antagning

Grundläggande psykoterapi

Utbildningen i grundläggande psykoterapi startar var tredje termin. Du ansöker till utbildningen via www.antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och en obligatorisk meritsammanställning som finns på denna sida.

Ansökan

Ansökan till grundutbildningen i psykoterapi sker i två steg:

 1. Ansök till utbildningen via antagning.se. Ansökningsperioden är 15 augusti till 15 september 2024 inför kursstart vårterminen 2025.
 2. Fyll i obligatorisk meritsammanställning.
  • Skriv ut och signera.
  • Ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande behörighetsgivande dokument på Mina sidor på antagning.se.
  • Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilagenummer.

Meritsammanställning för sökande till grundläggande psykoterapiutbildning (PDF, 324 kB, öppnas i ny flik)

Information om meriter och meritsammanställnning (PDF, 104 kB, ny flik)

Antagningsbeskedet respektive reservplacering skickas ut till dig senast en månad innan kursstart.

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

Att du har en av följande akademiska yrkesexamina: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen, läkarexamen eller annan motsvarande klinisk sjukvårdande yrkesexamen om minst 210 högskolepoäng.

Att du har minst två års yrkeslivserfarenhet efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattat kontakter med klienter/patienter. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.

Svenska 3 eller svenska B.

Meritpoäng och urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. Dina chanser att bli antagen ökar ju fler meritpoäng du har. En samlad bedömning och poängsättning görs därför på följande urvalsgrunder:

Pågående anställning med arbetsförhållanden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter kan ingå, krävs under hela utbildningstiden.

Utförligare beskrivning finns i Meritsammanställning, se länk ovan.

Tidigare yrkeslivserfarenhet efter yrkesexamen där behandlingsarbete och kontinuerliga patient/klientkontakter ingått.

Tjänstgöringsintyg på tidigare anställning i det behörighetsgivande yrket. I intyget ska följande framgå: omfattning om minst 50% under minst 3 år som innefattat behandlingsarbete som inkluderat kontinuerliga direkta interaktioner med patienter eller klienter, där stödjande samtal varit en huvudsaklig del.

Erhållit regelbunden handledning individuellt, 20 - 40 handledningstimmar, eller i grupp, 40 - 80 handledningstimmar ger 1 poäng. Handledningstimmar därutöver ger ytterligare totalt 1 poäng. Handledaren ska, för att handledningen ska godkännas, vara:

 • legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning såsom angetts i Universitets- och högskoleämbetets normer 1 när riktlinjer för svensk psykoterapeutlegitimation skapades
 • eller socionom med en vidareutbildning i grundläggande psykoterapi på högskolenivå om minst 45 högskolepoäng och en handledarutbildning i psykosocialt arbete på högskolenivå om minst 45 högskolepoäng.

Handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens och handledarutbildning enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg.

I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas.

 • Teoretisk kurs med relevans för psykoterapiområdet om minst 7,5hp på högskolenivå, ger 1 poäng.
 • Examen på avancerad nivå, ger 2 poäng.

I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas. Publicerade vetenskapliga artiklar med relevans för psykoterapiområdet ger meritpoäng enligt följande.

 • Artikel publicerad i tidskrift som inte granskats vetenskapligt ger 1 poäng.
 • Artikel som är peer reviewed och publicerad/accepterad i en vetenskaplig tidskrift ger 2 poäng.

I meritsammanställningen finns information som utvecklar de olika punkterna. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. Du  hittar den ovan, under rubriken Ansökan.

Observera att intyg om pågående och tidigare yrkeslivserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras.

Vanliga frågor och svar

Utbildningen startar var tredje termin. Ansökningsperiod för utbildning som startar en hösttermin är 15 februari till 15 mars. Ansökningsperiod för utbildning som startar en vårtermin är 15 augusti till 15 september.

Ja, men utbildningen har bytt namn.

Vi brukar normalt sett ha ca 150 behöriga sökande till de 48 platserna, 16 platser till respektive psykoterapiinriktning.

 

Eftersom vi alltid har fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval. Vi har fastställt fem urvalsgrunder som är meriterande för utbildningen och därför kan ge meritpoäng i urvalet (läs mer i meritsammanställningen som du hittar via följande länk Meritsammanställning för sökande till grundläggande psykoterapiutbildning (lu.se)).

Maximalt 18 poäng kan uppnås. För att ha en chans att få en plats måste man alltså få så höga meritpoäng som är möjligt. Läs igenom meritsammanställningen och Information om meriter och meritsammanställning.pdf

Vi gör inga förhandsbedömningar utan bästa sättet att få prövat din behörighet är att söka till utbildningen. Via följande länk Meritsammanställning för sökande till grundläggande psykoterapiutbildning (lu.se) kan du läsa mer om behörighet och framförallt de fem urvalsgrunder som används för att rangordna behöriga sökande.

Utbildningen i psykoterapi är en sammanhängande utbildning där olika delkurser pågår parallellt. Klientarbetet kräver ett patientsäkerhets- och behandlingsperspektiv, en påbörjad psykoterapi ska kunna påbörjas och avslutas utan avbrott under utbildningen. Arbetet förutsätter myndiga individer/klienter. Terapisessioner ska filmas.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteratursemiarier, grupparbeten et cetera. Närvaro vid undervisningen i Lund är obligatorisk. Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer och du har föreläsningar och seminarier på plats vid Socialhögskolan i Lund cirka en dag i veckan (PDT och KBT inriktning) och cirka två dagar varannan vecka (familjeinriktning).

”… möjlighet att bedriva regelbundna och strukturerade samtal med myndiga patienter/klienter över tid i ett behandlande syfte” innebär att du ska kunna bedriva psykoterapeutisk behandling med patienter eller klienter på din arbetsplats eller egna verksamhet under utbildningstiden. Detta kräver tillgång till patienter eller klienter som vill gå i behandling.

Det kräver också en organisation eller egen verksamhet som är uppbyggd för detta, det vill säga har möjlighet att bedriva regelbundna behandlande samtal, patientsäkerhet, sekretess, journalföringssystem, upphandlingsavtal med mera.

Kontakt

Studieinformation - för snabb kontakt
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Vid frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare

Lena Tärnhäll
Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning

Margaretha Blomgård
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Erik Fagerberg
Kursföreståndare psykodynamisk inriktning

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)

Tre inriktingar

Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP22)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)


Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP24)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ interaktionistisk grund (SOAP25)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)