Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan och antagning

Grundläggande psykoterapi

Utbildningen i grundläggande psykoterapi startar var tredje termin. Du ansöker till utbildningen via www.antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och en obligatorisk meritsammanställning som finns på denna sida.

Ansökan

Ansökan till grundutbildningen i psykoterapi sker i två steg:

 1. Ansök till utbildningen via antagning.se. Ansökningsperioden är 15 februari till 15 mars 2023 inför kursstart höstterminen 2023.
 2. Fyll i obligatorisk meritsammanställning.
  • Skriv ut och signera.
  • Ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande behörighetsgivande dokument på Mina sidor på antagning.se.
  • Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilagenummer.

Information om hur meriter laddas upp finns på Meriter och dokument – antagning.se.

Meritsammanställning för sökande till grundläggande psykoterapiutbildning (PDF, 280 kB, öppnas i ny flik)

Antagningsbeskedet respektive reservplacering skickas ut till dig senast en månad innan kursstart.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

Att du har en av följande akademiska yrkesexamina: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen, läkarexamen eller annan motsvarande klinisk sjukvårdande yrkesexamen om minst 210 högskolepoäng.

Att du har minst två års yrkeslivserfarenhet efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattat kontakter med klienter/patienter. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.

Svenska 3 eller svenska B.

Meritpoäng och urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. En samlad bedömning görs av följande:

Pågående yrkeslivserfarenhet med arbetsförhållanden under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter kan ingå.

Tjänstgöringsintyg om pågående anställning i det behörighetsgivande yrket samt ett separat intyg från arbetsgivaren, där följande framgår:

Tidigare yrkeslivserfarenhet efter yrkesexamen där behandlingsarbete och kontinuerliga patient/klientkontakter ingått.

Tjänstgöringsintyg på tidigare anställning i det behörighetsgivande yrket. I intyget ska följande framgå: omfattning om minst 50 procent under minst 3 år som innefattat behandlingsarbete som inkluderat kontinuerliga direkta interaktioner med patienter/klienter.

Erhållit regelbunden handledning individuellt, 20 - 40 handledningstimmar, eller i grupp, 40 - 80 handledningstimmar ger 1 poäng. Handledningstimmar därutöver ger ytterligare totalt 1 poäng. Handledaren ska, för att handledningen ska godkännas, vara:

 • legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning såsom angetts i Universitets- och högskoleämbetets normer 1 när riktlinjer för svensk psykoterapeutlegitimation skapades
 • eller socionom med en vidareutbildning i grundläggande psykoterapi på högskolenivå om minst 45 högskolepoäng och en handledarutbildning i psykosocialt arbete på högskolenivå om minst 45 högskolepoäng.

Handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens och handledarutbildning enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg.

I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas.

 • Teoretisk kurs med relevans för psykoterapiområdet om minst 7,5hp på högskolenivå, ger 1 poäng.
 • Examen på avancerad nivå, ger 2 poäng.

I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas. Publicerade vetenskapliga artiklar med relevans för psykoterapiområdet ger meritpoäng enligt följande.

 • Artikel publicerad i tidskrift som inte granskats vetenskapligt ger 1 poäng.
 • Artikel som är peer reviewed och publicerad/accepterad i en vetenskaplig tidskrift ger 2 poäng.

I meritsammanställningen finns information som utvecklar de olika punkterna. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan.

Meritsammanställning för sökande till grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 518 kB, öppnas i ny flik)

Observera att intyg om pågående och tidigare yrkeslivserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras.

Vanliga frågor och svar

Utbildningen startar var tredje termin. Ansökningsperiod för utbildning som startar en hösttermin är 15 februari till 15 mars. Ansökningsperiod för utbildning som startar en vårtermin är 15 augusti till 15 september.

Ja, men utbildningen har bytt namn.

Fullständig information om behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi går att läsa i kursplanerna.

Läs om behörighet högre upp på sidan.

Kontakt

Studieinformation
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Vid frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare

Lena Tärnhäll
Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning

Christel Darte
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Lotta Björk
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Erik Fagerberg
Kursföreståndare psykodynamisk inriktning

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Tre inriktingar

Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP22)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)


Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP24)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ interaktionistisk grund (SOAP25)
45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan (PDF, 276 kB, ny flik)