Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barn, unga och familj

Socialhögskolan

Forskningsområdet Barn, unga och familj är ett väletablerat tema inom Socialhögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt inom området fokuserar på barns och ungas levnadsvillkor och vardagsliv, familjer med barn, föräldraskap samt effekter av klass, kön och etnicitet. Jämförande studier görs av familjepolitik, familjepraxis och barnskyddssystem, genomförande och utfall av program för förebyggande och behandling.

Forskningsområdet omfattar olika teoretiska och metodologiska ansatser. Området kan delas in i tre kategorier:

Forskning om barn och barndom

Fokus på levnadsvillkor och vardagsliv: barns rättigheter, perspektiv och delaktighet; barn i utsatthet, i riskzonen eller i behov av stöd; barns upplevelser av kontakten med det sociala arbetet; effekterna av klass, kön och etnicitet.

Forskning om familj och föräldraskap

Fokus på familjer med barn; sambo eller separerade föräldrar; föräldraskap i biologiska, adoptiv- och fosterfamiljer; "Tillräckligt bra" föräldraskap och utsatta familjer; familjer med problem med social och mental ohälsa; föräldr perspektiv på barn, vård och socialt arbete interventioner; effekterna av klass, kön och etnicitet.

Forskning om välfärd, interventioner och serviceorganisation

Jämförande studier av familjepolitik, familjepraxis och barnskyddssystem, fokus på familjestödprogram, familjevård och institutionsvård; genomförande och utfall av program för förebyggande och behandling; påverkan av barnahus; bedömnings- och barnskyddsbeslut; professionellt socialt arbete och socialarbetarens handlingsutrymme.

Forskarnätverk

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på barnets rätt.

Forskningsnätverk om barn- och familjeinterventioner.

Senaste publikationerna inom området

Bevekelsegrunder vid placeringar av barn och unga –: En kartläggning av förutsättningar, tillvägagångssätt, överväganden...
Latent sibling violenceRypi, A. & Burcar Alm, V., 2023, (E-pub ahead of print) I: International Review of Victimology.Fo...
Osäkerhet i beslut om placeringar av barn och ungaHjärpe, T., 2023 nov. 23.Forskningsoutput: Konferensbidrag › Konferens...
Expanding the lens on child-centered relatedness and parents’ care work in education: reflections from fieldwork in Sing...
Riskfyllda övergångsriter: High-stakes examinations och föräldrars pedagogiska omsorgsarbeteGöransson, K., 2023, Den emp...

Kontakt

Lina Ponnert
Universitetslektor

Susanna Johansson
Universitetslektor