Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp

SOPA54

Kursen ges på Socionomprogrammets femte termin. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet.


För studenter

VFU-Sverige

Platser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med andra socionomutbildningar, i övriga delar av landet. Använd blanketten nedan för att anmäla dig till VFU.

Bekräfta din plats

Efter att du har fått din VFU-placering och har träffat din handledare, ska du här bekräfta att du har fått platsen.

VFU-utomlands

Det finns också möjligheter att göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Ansök senast den 6 oktober 2020.


För handledare

Är du intresserad av att erbjuda våra socionomstudenter en plats för verksamhetsförlagd utbildning?

Portal för handledare

Handledarplattformen är under uppbyggnad och det finns en pilotgrupp som kommer att vara med att utveckla konceptet. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta eller veta mer om projektet.


Fristående handledarkurs 7,5 hp

Socialhögskolan ger en icke obligatorisk poänggivande kurs på avancerad nivå som riktar sig till handledare. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i handledningsmetodik. Det krävs att du handleder socionomstudent under kursens gång.

Placeringsbasen

Allmänna frågor
placeringsbas [at] soch [dot] lu [dot] se

Nationella och internationella placeringar
Anneli Nielsen
Internationell koordinator

Behörighet, ersättningar & intyg
Ann-Sofie Åström
Utbildningsadministratör