Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp

SOPA54
Kursen ges på Socionomprogrammets femte termin. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet.

Platserna förmedlas av ansvarig personal på kursen. Platser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med andra socionomutbildningar, i övriga delar av landet.

För studenter

Sök senast här den 8 mars.

Det finns också möjligheter att göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands, läs mer om det här.

För handledare

Anmälningsblankett för handledare för att ta emot en student hösten 2019 finns här.

Handledarutbildning

Socialhögskolan ger en poänggivande kurs på avancerad nivå som riktar sig till handledare: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i handledningsmetodik. Det krävs att du handleder socionomstudent under kursens gång.

 

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Erika Werner
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se

Placeringsbasen

Almänna frågor
placeringsbas [at] soch [dot] lu [dot] se

Samordnare
Anneli Nielsen
046-222 94 04
anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör
Ann-Sofie Åström
046-222 92 26
ann-sofie [dot] astrom [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör
Jacob Martin
046-222 04 23
jacob [dot] martin [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg