Working Papers & Pedagogisk rapport

vid Socialhögskolan

Working Papers utgörs av kortare vetenskapliga texter som författas av personer verksamma vid institutionen. I serien ingår dels papers som accepterats för presentation på öppna, nationella eller internationella forskningskonferenser men ännu ej publicerats på annat sätt, dels kortare texter av annat slag som författats av personer verksamma vid institutionen. Pedagogisk rapport är en speciell form av Working paper. Texterna bygger på studentpaper och studentuppsatser och får vara längre till omfånget än i Working Papers. Någon exakt gräns för omfånget finns dock inte.

Publikationer i forskningsportalen

2020

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001