Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Forskarna inom detta område belyser situationen i olika livsfaser, från barn och unga till äldre. Studier berör användning av och upplevda problem med spelande, legala rusmedel, illegala preparat, dopningspreparat och ordinerade läkemedel.

Vidare studeras hur droganvändningen och spelandet inverkar på närstående samt organisering och insatser på området, från sociala rörelser och brukarorganisationer till välfärdens organisering med olika former av boenden, behandlingsformer och skademinimerande insatser.

Senaste publikationerna inom området

Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?Harnett, T. & Højgaard-Bøytler, J., 2022 dec. 1, Perspektiv på utsatth...
Finding a fair deal: Policies on alcohol and drugs at “wet” eldercare facilitiesJönson, H., Højgaard-Bøytler, J. & Harne...
Enabling positive framings of stigmatised settings: a neglected responsibility for social workHarnett, T. & Jönson, H., ...
Out of the ordinary: Media reports on wet eldercare facilitiesJönson, H. & Harnett, T., 2019 aug. 1, I: NAD Nordic Studi...