Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Forskarna inom detta område belyser situationen i olika livsfaser, från barn och unga till äldre. Studier berör användning av och upplevda problem med spelande, legala rusmedel, illegala preparat, dopningspreparat och ordinerade läkemedel.

Vidare studeras hur droganvändningen och spelandet inverkar på närstående samt organisering och insatser på området, från sociala rörelser och brukarorganisationer till välfärdens organisering med olika former av boenden, behandlingsformer och skademinimerande insatser.

Senaste publikationerna inom området

Socialtjänstens arbete med social mobilisering av utsatta grupperKristiansen, A., 2023 juli 25, Socialtjänstens arbete m...
“You get stuck in it”: Young people's accounts of attempting to quit non-medical tramadol useArve, K., 2023, (E-pub ahea...
Drug prescriptions preceding opioid-related deaths – a register study in forensic autopsy patientsWalde, J., Andersson, ...
Gambling Disorder – Suicidality, Mortality and ComorbidityBidragets översatta titel : Spelberoende - suicidalitet, morta...
Är det något särskilt med äldres missbruksproblem?Harnett, T. & Højgaard-Bøytler, J., 2022 dec. 1, Perspektiv på utsatth...