Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migration och mobilitet

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla en ämnesspecifik migrationsforskning genom att studera hur det sociala arbetet konceptualiseras i migrationsrelaterade frågeställningar, vilka interventioner det ger upphov till både inom ramen för de etablerade välfärdsinstitutionerna och bortom dessa institutionaliserade former.

Att utveckla en ämnesspecifik migrationsforskning är ett övergripande syfte för denna forskargrupp. Mer specifikt ämnar vi studera hur det sociala arbetet konceptualiseras i migrationsrelaterade frågeställningar, vilka interventioner det ger upphov till både inom ramen för de etablerade välfärdsinstitutionerna och bortom dessa institutionaliserade former. Vi diskuterar även hur migrationsfenomenet utmanar etablerade inrättningar, inte minst den nationella välfärdsstatens betydelse och gränser, och ifrågasätter grundläggande kunskapspremisser i förståelsen av det sociala livet och i förlängningen av det sociala arbetet.

De seniora forskare och doktorander som ingår i denna grupp arbetar med egna forskningsprojekt och deltar i både internationella och nationella forskargrupper och -nätverk som arbetar kring tema migration. Vi är också aktiva i nyligen bildade nätverk vars specifika inriktning är migration och socialt arbete.

Claudia Di Matteo är för närvarande doktorand vid Socialhögskolan (2020 - pågående). Hennes projekt heter "Mapping the Social Protection System(s) for Migrant Women experiencing Gender-Based Violence (GBV): EU multi-countries construction of data, actors, and tools". Det övergripande målet är att analysera könsrelaterat våld (GBV) inom akademiska och professionella diskursiva praktiker, genom att titta på de specifika situationer för kvinnor med en osäker invandrarstatus och deras tillgång till sociala tjänster i Sverige och Italien. Claudias forskningsintressen omfattar ämnen som migration, könsbaserat våld och avancerade välfärdssamhällen. Innan hon fick sin doktorandtjänst arbetade Claudia som forskare vid Centre for Socio-Economic Research on Ageing vid IRCCS INRCA. Claudia har omfattande yrkeserfarenhet från (I)NGOs som arbetar inom området migration och internationellt samarbete samt från statliga organ inom området psykisk hälsa och barnskydd. Hennes forskningsintressen omfattar socialpolitik, offentlig politik och välfärdstjänster ur ett internationellt och jämförande perspektiv. Mer information om Claudias publikationer.

Norma Montesino är docent och lektor i socialt arbete. Hennes forskning handlar om migrationsfrågor i socialt arbete i ett historiskt och nutida perspektiv. Montesino har bland annat skrivit om migrationspolitik med fokus på romer och flyktingmottagningens historia. I forskningsprojektet "Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige" studerade hon mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, ett avslutat projekt som har utvidgats till frågor som behandlar betydelsen av hälsovårdspolitiska bedömningar i välfärdsarbete med migranter i Sverige. Montesino är medlem i nationella och internationella forskarnätverk, såsom Romers och resandes historia i Norden, Europeiskt nätverk för Romani Studies, Nordiskt nätverk för socialt arbete och migration, samt nationellt nätverk om irreguljär migration och nätverk för antirasistiskt socialt arbete.

Roberto Scaramuzzino är forskare och lektor i socialt arbete. Hans forskning handlar bl.a. om civilsamhällesorganisationers roll i integrations- och välfärdssystemen med fokus på välfärdstatliga förändringar och Europeisering. Scaramuzzino disputerade 2012 med avhandlingen ”Equal Opportunities? : A Cross-national Comparison of Immigrant Organisations in Sweden and Italy” som jämför invandrarorganisationer i Italien och Sverige. Han medverkar i forskningsprogrammet ”Bortom välfärdsstaten: Europeisering av det svenska civilsamhällets organisationer” (EUROCIV). Han deltar även i forskargruppen ”Civilsamhälle och Socialt Arbete” (CSSA) och är medlem WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd. (University of Helsinki) samt nätverket ”Nordic Populism” (NoPo, Aalborg Univerisity).

Azher Hameed Qamar är post-doc på Socialhögskolan. Hans doktorsexamen (vid NTNU - Trondheim) är en etnografisk studie om spädbarnshälsovård och barnets sociala betydelse på landsbygden i Punjab. Azhers post-docprojekt på Socialhögskolan handlar om social resiliens bland unga vuxna migranter i Sverige. Detta är en kvalitativ forskningsstudie som utforskar upplevda erfarenheter hos de unga vuxna migranterna. Nyligen publicerade Azher artikeln "Conceptualizing social resilience in the context of migrants lived experiences" i Geoforum. Där diskuterades frågorna i konceptualisering av social resiliens i migrationsstudier.

Senaste publikationerna inom området

”Studenternas aktivism visar en hoppfull strävan.”Eleonorasdotter, E., Abdelhady, D., Bowling, D., Zackari, K., Pressfel...
EpilogueMontesino, N., 2023, Guide on conceptual and methodological issues in social work research in the field of huma...
Social Welfare Services in Sweden dealing with human mobilityMontesino, N. & Söderman, E., 2023, Guide on conceptual and...
Social Work in SwedenMontesino, N. & Söderman, E., 2023, Guide on conceptual and methodological issues in social work re...
Migration and Asylum Policy in SwedenMontesino, N., Di Matteo, C., Elsrud, T., Gustafsson, K., Johansson, J., Lalander, ...

Kontakt

Norma Montesino
Universitetslektor | Docent