Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socionomprogrammet

Läs till socionom vid Lunds universitet!
Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3 1/2 års heltidsstudier. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund eller Helsingborg.

På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete.

För dig som väljer att studera till socionom ser framtiden ljus ut. Efterfrågan är stor inom alla sektorer. Somliga jobbar idag till exempel som socialsekreterare eller konsulter, medan andra arbetar som behandlingspersonal eller biståndshandläggare. Och detta inom en mängd olika verksamhetsområden, såsom kommuner, kriminalvården, skolan eller organisationer för frivilligt socialt arbete.

Socionomprogrammet är indelat i ett basblock, ett fortsättningsblock och ett fördjupningsblock. Som heltidsstudent på Socionomprogrammet förväntas du lägga cirka 40 timmar i veckan på studier. Förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, praktik, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. På femte terminen gör du praktik på en arbetsplats med socionomverksamhet. Läs mer om de olika kurserna på respektive termin:

Basblock, 1-90 hp, grundnivå

Termin 1: SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp

Termin 2: SOPA21 Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp

Termin 3: SOPA31 Juridik i socialt arbete 1, 15 hp

               SOPA32 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp

Fortsättningsblock, 91-180 hp, grundnivå

Termin 4: SOPA43 Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15hp

                SOPA44 Kommunikation och handling i socialt arbete, 15hp

Termin 5: SOPA54 Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori , 30 hp

Termin 6: SOPA 61 Det sociala arbetets organisering, 7 hp

                SOPA62 Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp

                SOPA 63 Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Fördjupningsblock, 181-210 hp, avancerad nivå

Obligatorisk kurs

Termin 7: SOPM21 Professionellt socialt arbete, 15 hp

Valbar fördjupningskurs

Det valbara kursutbudet på första delen av termin 7 varierar från termin till termin.

Läs mer på sidan valbara kurser - termin 7

Sidansvarig:

Kontakt

Monica Davidson
Studievägledare

Tfn: 046-2229431
E-post: monica [dot] davidson [at] soch [dot] lu [dot] se

Det är lättast att få kontakt med mig via mail och då kan du oftast få ett snabbt svar eller en samtalstid. Jag har kontor i Lund på Socialhögskolans kansli, Bredgatan 13, andra våningen, och på Campus Helsingborg, Socialhögskolan, rum C526. Mina tider i Helsingborg finns anslagna vid min dörr.

VÄLKOMMEN!

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg