Research Reports in Social Work

f.d. Meddelandeserien

2012 ersattes rapportserien Meddelanden från Socialhögskolan med Research Reports in Social Work. Denna rapportserie är i första hand en möjlighet för personer verksamma vid Socialhögskolan att presentera aktuell forskning. Förutom forskningsrapporter rymmer RRSW även licentiatavhandlingar.

Tanken är att RRSW ska vända sig till en bred läsekrets bestående av såväl forskare som studenter och praktiker. Rapportserien baseras inte på ett traditionellt peer review förfarande, däremot granskas texten av redaktör och eventuell annan sakkunnig. De texter som publiceras i RRSW ska vara resultat av slutförda projekt och texten ska vara unik i meningen av att den inte ska publiceras i något annat sammanhang. Språket är skandinaviska eller engelska. RRSW är elektronisk och kostnadsfri. Den författare som önskar tryckta exemplar ansvarar själv för detta, i detta sammanhang är det viktigt att Lunds universitets grafiska profil bibehålls. För ytterligare information hänvisas till redaktören.


2020

2019

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012

2012:1 Beslutsfattande i sjukvården - en forskningsöversikt av Christel Avendal och Katarina Jacobsson


2011


2010


Äldre rapporter hittas i arkivet för Research Reports in Social Work