Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundläggande socialrätt med fokus myndighetsutövning 7,5 hp

Uppdragsutbildning vid Socialhögskolan

Denna kurs på 7,5 hp ger olika insikter och perspektiv om hur central lagstiftning tolkas och tillämpas inom socialtjänsten. Efter kursen kommer deltagare kunna formulera juridiskt korrekta skriftliga beslut, utredningar och yttranden. Kursen vänder sig till den som vill öka förmågan att lösa dilemman inom myndighetsutövning.

Innehåll

Kursen ger övergripande kunskap om rättsteknik i socialt arbete där myndighetsutövning är en central del av arbetet. På kursen får deltagarna utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv föra diskussioner om hur lagar ska tolkas och tillämpas i socialt arbete, samt även diskutera olika typer av praxis inom socialrätt.

Kursen består av tre delar och går igenom olika lagutrymmen med relevans för socialt arbete:

  • Del 1 behandlar socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen
  • Del 2 berör kommunallagen, utlänningslagen och utlänningsförordningen, äktenskapsbalken, föräldrabalken och socialförsäkringsbalken
  • Del 3 ger en översikt av lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare

Skräddarsydd utbildning

Hör gärna av dig till oss om din organisation har andra specifika utbildningsbehov. Våra föreläsare har goda kunskaper inom flera områden som berör socialt arbete och hjälper gärna till och skräddarsyr utbildningar efter ditt/era behov.

Kursinformation

Målgrupp: Yrkesaktiva socialarbetare och socialchefer
Längd: Längden är valfri och kan anpassas till beställaren
Pris: Kontakta oss för mer information

Kontakt

Anmälan och övriga frågor
Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå 

Frågor om kursens innehåll
Lupita Svensson
Kursansvarig

Hör av dig om du har frågor eller om du vill att dina medarbetare ska ska gå kursen.

Vem får gå en uppdragsutbildning?

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel är det alltid arbetsgivaren som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Klicka nedan för att läsa mer om det praktiska som rör uppdragsutbildningar vid Lunds universitet.

Uppdragsutbildning som utbildningsform