Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Familjehemshandledning, 15 hp, kvartsfart

Uppdragsutbildning vid Socialhögskolan

Kursen ger dig kunskaper och förståelse för att kunna resonera kring teorier om barns och deras familjers utveckling i allmänhet, men särskilt vad gäller familjehemsplacerade barn. Utgångspunkten är aktuell kunskap och forskning i ämnet, som sedan omsätts och tränas i det egna handledningsarbetet parallellt med reflekterande diskussioner.

Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera den egna handledningen av familjehem och relatera den till aktuell forskning om familjehemsplacerade barn. Du får kritiskt granska och problematisera det egna förhållningssättet i utövandet av handledning av familjehem, kritiskt granska och diskutera olika interventioner som görs inom familjehemsplaceringar och vilka konsekvenser dessa kan ha för barn, ursprungsföräldrar och familjehemsföräldrar på kort och lång sikt.

Efter kursavslut ska du kunna jämföra och värdera aktuell forskning om familjehemsplacerade barn i relation till handledning av familjehem. Du ska också kunna diskutera och värdera lagstiftning aktuell i socialtjänstens myndighetsutövning gällande familjehemsplacerade barn.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 

Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Utvecklandet av en handledningsmetodik som systematiskt integrerar aktuell forskning och teorier om barns utveckling med erfarenhetsbaserad kunskap. 

Moment 2: Handledning av den egna handledningen. Utifrån ett aktuellt handledningsärende ska du beskriva och diskutera den egna handledningen av ett familjehem.

Bakgrund

Socialhögskolan har tillsammans med Aliva Familjehem AB  utvecklat en handledarutbildning (15 hp) på grundnivå för yrkesverksamma familjehemskonsulenter, för att möta ett växande nationellt behov. Krav på handledarutbildning har bland annat ställts i upphandling av konsulentstödd familjehemsvård inom regionerna Halland, Kronoberg och Skåne. Samarbetet säkerställer att utbildningen vilar på en evidensbaserad grund och ger både teoretiska såväl som praktiska kunskaper.

Kontakt

Kontakt intresseanmälan
emma [dot] tullberg [at] education [dot] lu [dot] se (Emma Tullberg)
Avdelningen för uppdragsutbildning vid LU

Frågor om kursens innehåll
martin [dot] bergstom [at] soch [dot] lu [dot] se (Martin Bergström)
Kursansvarig universitetslektor, docent

Övriga frågor
Gabriella Scaramuzzino
Studierektor, avancerad nivå

Hör av dig om du har frågor eller om du vill att dina medarbetare ska ska gå kursen.

Kursinformation

Målgrupp: Yrkesverksamma familjehemskonsulenter.
Längd: Nitton dagar fördelade på höst- och vårtermin.
Pris: 37 800 SEK exkl. moms.

Kursen ges på kvartsfart, dagtid. All undervisning sker på svenska. Online via Zoom samt e-plattformen Canvas. 

Dokument

Öppnas i nytt fönster.

Kursplan (PDF, 244 kB)

Litteraturlista (PDF, 368 kB)

Vem får gå en uppdragsutbildning?

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel är det alltid arbetsgivaren som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Klicka nedan för att läsa mer om det praktiska som rör uppdragsutbildningar vid Lunds universitet.

Uppdragsutbildning som utbildningsform