Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragsutbildningar

kompetensutveckling i socialt arbete

Socialhögskolans uppdragsutbildningar omfattar allt ifrån en halvdagskurs till en utbildning under en hel termin. Vår ambition är att varje enskild utbildning ska mana till utveckling och förändring för dig själv och för din organisation. Våra föreläsare har goda kunskaper inom flera områden som berör socialt arbete och hjälper gärna till och skräddarsyr utbildningar efter era behov.

Kompetenshöjande kurser

Vi erbjuder fasta och skräddarsydda uppdragsutbildningar som vänder sig till statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer. Våra uppdragsutbildningar går att kombinera med yrkesliv och är utformade för att lyfta in dina eller organisationers specifika erfarenheter.

Vi kan även anordna utbildningar i exempelvis följande teman om så önskas:

  • Anknytningsteori, dokumentation och HVB, emotionshantering, familjehemsvård, försörjningsstöd, grundläggande psykoterapiutbildning, kriminalvårdens sociala utmaningar, kunskapsanvändning och/i professionella bedömningar i socialt arbete, migration och konflikthantering, migrationshandledning, nyanländas skolgång, ritualer och relationsuppbyggnad i möten med klienter, samt transnationellt socialt arbete.

Antagning och examination

Många uppdragsutbildningar som ges vid Socialhögskolans ger dig akademiska poäng efter godkänd examination. I examinationen ställs samma krav som i universitetets övriga utbildningar och ditt kursbevis och dina poäng får motsvarande status som vid genomförda ordinarie kurser vid universitetet.

Dina erfarenheter väger tungt och därför behöver inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna antas till en uppdragsutbildning. Det gäller även om kursen är poänggivande.

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå

Vem får gå en uppdragsutbildning?

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel är det alltid arbetsgivaren som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Klicka nedan för att läsa mer om det praktiska som rör uppdragsutbildningar vid Lunds universitet.

Uppdragsutbildning som utbildningsform