Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DigRep: En studie om den svenska funktionsrättsrörelsen

Projektet DigRep – Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen, undersöker patient- och funktionshinderorganisationers utmaningar med digitalisering, representation och medlemsarbete.

Bakgrunden är att funktionsrättsrörelsen är en del av demokratin där personer med funktionsnedsättningar kan utöva inflytande. Hur detta fungerar inom de olika organisationerna är dock inte särskilt väl studerat. Funktionsrättsrörelsen brottas emellertid med liknande problem som civilsamhället i övrigt: minskat medlemsantal, färre aktiva och svårigheter att rekrytera yngre personer. Mycket engagemang sker numera på internet. COVID-19-pandemin, med dess ökade fokus på digitalisering och distans, har påskyndat denna utveckling – men vad det innebär på lång sikt är ännu osäkert.

Projektets syfte

Projektets syfte är således att undersöka vad denna utveckling betyder för legitimiteten i de demokratiska processerna, utifrån forskningsfrågor på tre områden:

1. Digitalisering

 • Hur hanterar traditionella funktionshinderorganisationer de ökande kraven på digitalisering under pandemin och långsiktigt?
 • Varför väljer människor att engagera sig online istället för i organisationer?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan engagemang online respektive inom organisationer?

2. Representation

 • Hur arbetar organisationer med frågor kring representation i relation till minskande medlemsantal och generationsskiftet?
 • Hur hanteras frågor kring representation i online forum?
 • Vilka grupper är representerade respektive inte ur ett intersektionellt perspektiv?

3. Deliberation

 • Hur arbetar organisationer med interna demokratiprocesser för beslutsfattande och inflytande mot bakgrund av ökad digitalisering och minskande medlemsantal?
 • Hur ser processer kring deliberation ut online?
 • Vilka grupper är inkluderade respektive inte ur ett tillgänglighetsperspektiv?

Datainsamling

Datainsamlingen inkluderar:

 • En enkät till samtliga nationella patient- och funktionshindersförbund.
 • Fallstudier av lokala patient- och funktionshindersorganisationer.
 • Analys av digitala engagemang utanför traditionella organisationer.

Vi hoppas därmed kunna analysera förändrade demokratiska strukturer, samt upplevda konsekvenser för inflytande och deltagande för personer med funktionsnedsättning.

Enkätstudie

Delstudie I i projektet består av en enkät där vi undersöker patient- och funktionshinderorganisationers utmaningar med digitalisering, representation och medlemsarbete. Vi samarbetar med Begripsam och du kan ta del av enkäten på deras webbplats.

Fallstudier

Delstudie II i projektet består av fallstudier av lokala organisationers arbete och utmaningar under pandemin och på längre sikt. Utifrån enkätresultaten kommer vi att göra ett strategiskt urval av organisationer för att uppnå en bredd av erfarenheter och karaktäristik. Vi vill undersöka följande frågor:

 • Hur ser organisationerna på sina möjligheter att bedriva medlemsverksamhet och påverkansarbete?
 • Hur påverkar deras medlemmars funktionsnedsättning hur eller om de kan använda digitala verktyg och delta som aktiva medlemmar?
 • Hur ser organisationerna på sin framtid gällande medlemsrekrytering och förtroendeuppdrag?

Ansvarig forskare för denna delstudie är Oskar Krantz.

Digitala engagemang

Delstudie III i projektet består av en kvalitativ undersökning av personer och grupper som är engagerade i funktionsrättsfrågor utanför de traditionella organisationsformerna, exempelvis i sociala medier och på andra typer av digitala plattformar. Vi vill undersöka:

 • Varför väljer människor att engagera sig online istället för i organisationer?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan engagemang online respektive inom funktionsrättsorganisationer?
 • Hur hanteras frågor kring representation i online forum?
 • Vilka grupper är representerade respektive inte ur ett intersektionellt (mångfalds-) perspektiv?

Ansvarig forskare för denna delstudie är Stina Melander.

Porträttbild av Julia

Julia Bahner

Julia Bahner är projektledare och universitetslektor vid Socialhögskolan.

Telefon:+46 46 222 93 93
E-post: julia [dot] bahner [at] soch [dot] lu [dot] se (julia[dot]bahner[at]soch[dot]lu[dot]se)

Julia Bahners profil i Lunds universitets forskningsportal

Stina Melander. Foto: Sandra Jeppsson.

Stina Melander

Stina Melander är universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Telefon:+46 46 222 45 50
E-post: stina [dot] melander [at] svet [dot] lu [dot] se (stina[dot]melander[at]svet[dot]lu[dot]se)

Stina Melanders profil i Lunds universitets forskningsportal

Oskar Krantz. Foto: Sandra Jeppsson.

Oskar Krantz

Oskar Krantz är universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Telefon:+46 40 665 78 15
E-post: oskar [dot] krantz [at] mau [dot] se (oskar[dot]krantz[at]mau[dot]se)

Oskar Krantzs profil på Malmö universitets webb

Projektinformation

Tidsram: 2022-2025
Finansiär: Forte