Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Em Andersson

Universitetslektor | FD i sociologi

Tidigare namn: Malinda Andersson

Undervisning

Jag är sociolog och har arbetat på Socialhögskolan sedan 2012. Sedan 2014 har jag ett lektorat med inriktning mot socialpolitik. Inom Socionomprogrammet är jag framför allt involverad i andra och sjätte terminen. På termin 2 är jag reflektionshandledare samt undervisar på ”Ekonomi, politik och samhälle” (delkurs 2). På termin 6 undervisar jag på ”Det sociala arbetets organisering” (delkurs 1) samt handleder och examinerar kandidatuppsatser. Jag är även kursansvarig för uppsatskursen i Lund.

Forskning

Mitt forskningsintresse omfattar välfärdsstudier och organisationsstudier. Jag har ett övergripande intresse för poststrukturalistiska, postkoloniala och feministiska perspektiv. Inom välfärdsfältet intresserar jag mig särskilt för socialpolitiska diskurser om medborgargrupper, familjepraktiker och sociala problem. Min avhandling är en foucauldiansk diskursanalys av kunskapsproduktion om internationell adoption i svenska, samtida socialpolitiskt relaterade texter. Jag har vidareutvecklat temat i internationella artiklar och kapitel i svenska antologier. Inom organisationsfältet intresserar jag mig särskilt för inkluderande och exkluderande processer i organisationskulturer. I forskningsprojektet ”I Hedda Anderssons fotspår”, finanserat av Lunds universitet, har jag med etnografisk metod studerat betydelsen av rasifiering och klass i högre utbildning.

Publikationer

Andersson, M. (2015). "The Risk of Relatedness. Governing Kinship in Swedish Transnational Adoption Policy". In Charlotte Kroløkke, Lene Myong, Stine Willum Adrian and Tine Tjørnhøj-Thomsen (eds.) Critical Kinship Studies (s. 203-219). Rowman & Littlefield: London.

Andersson, M. (2014). ”Närvaro som märks. Rasifiering och tillhörighetsarbete i den svenska akademin”. I Kerstin Sandell (red.) Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (s. 196-217). Stockholm: Makadam förlag.

Andersson, M. (2014). ”Mellan inkludering och underordning: postkoloniala perspektiv på välfärd och socialpolitik i Sverige”. I Kerstin Sandell, Nora Räthzel och Maja Sager (red.) Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap (s. 115-123). Lund: Media.Tryck, Lunds universitet.

Hübinette, T. och Andersson, M. (2012). Between Colourblindness and Ethnicisation, Transnational Adoptees and Race in a Swedish Context. Adoption & Fostering 36(3): 97-103

Andersson, M. (2012).  Seeing Through the White Gaze: Racialised Markings of (Un)familiar Bodies in Swedish Transnational Adoption Policy. Graduate Journal of Social Science 9(1): 65-83

Andersson, M. (2010). Blodets och rötternas logik. Internationell adoption välfärdens diskursiva praktik. Diss. Uppsala: Uppsala universitet

Andersson, M. (2010). Recension av Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins. Sociala positioner – en översikt. Sociologisk forskning 47(3): 83-85.

Andersson, M. (2009.) Familjer utöver det vanliga.Invandrare & minoriteter 36 (3): 39-42

Andersson, M. (2008). Tillhörighetens gränser. Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik. Sociologisk forskning 45(3): 57-76.

Sidansvarig:
Malinda Andersson
E-post: em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 31 63

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg