Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erfarenhetsbaserad kunskap inom högre utbildning

Att stärka studenter och göra dem bättre lämpade att stå emot olika utmaningar i det sociala arbetet

Erfarenhetsbaserad kunskap inom högre utbildning är ett strategiskt partnerskap med tolv andra lärosäten från tio länder i Europa. Partnerskapet kommer att arbeta under tre år med frågor som handlar om att skapa utbildningar som förvaltar erfarenhetsbaserad kunskap och som utvecklar olika strategier för att stärka och individanpassa professionsutbildningar (socialarbetare och sjuksköterskor) så att studenter stärks i sin personliga och professionella utveckling.  

Samarbetet är ett långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med socialhögskolor i tio länder. De har alla erfarenheter av att på olika sätt integrera och utveckla metoder som går ut på att erfarenhetsbaserad kunskap tas tillvara för att stärka studenter och att göra dem bättre lämpade att stå emot olika utmaningar i det sociala arbetet, att bli uthålliga och kreativa i ett tufft och viktigt arbete. 

Studenterna kommer att vara viktiga i arbetet med att utveckla nya metoder för att stärka dem som socialarbetare. Projektet ska också bidra till kunskaper om hur utbildningen kan möta studenter från olika bakgrund att lyckas med sina studier och med sitt framtida yrke.

Projektmål:

  • Ett starkt samarbetspartnerskap mellan tolv högre utbildningsinstitutioner i tio länder och deras lokala partner, som delar och utvecklar metoder för personligt lärande och inkluderande utbildning, med tonvikt på erfarenhetsbaserad kunskap.
  • Att stärka studenters personliga utveckling och att utforma ett ramverk för integrering av erfarenhetskunskap inom ramen för en inkluderande utbildning.
  • Öka studenternas och lärarnas medvetenhet och utnyttjande av färdigheter med hjälp av personliga erfarenheter som en källa till kunskap.
  • Utveckla flexibla didaktiska och pedagogiska metoder för personligt anpassat inkluderande lärande.
  • Utveckla utbildnings- och coachningsverktyg för studenter, akademiker och gästföreläsare.
  • Skapa en webbplats som fungerar som en digital öppen plattform med information om projektet, partnerskapet och ger tillgång till alla projektresultat, som e-lärandeprogram och andra verktyg.

Kontakt

Universitetsadjunkt
Cecilia Heule
cecilia [dot] heule [at] soch [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]heule[at]soch[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 70 743 40 01

Projektinformation

Tidsram: 2021-2024
Finansiär: Erasmus