Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Yrkesutbildning, arbetsmarknad och försörjning

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Denna väletablerade forskargrupp fokuserar sedan flera år tillbaka på frågor som rör yrkesutbildning, ungdomars försörjningsvillkor och etableringsproblem på arbetsmarknaden. Flera forskningsrådsfinansierade projekt har genomförts vid bland annat Socialhögskolan och Ekonomisk-historiska institutionen.

Skomakare. Målning av Louise Emile Adan (1839-1937)

Syfte

Forskargruppens huvudsakliga syfte är att den ska fokusera på ungdomars försörjningsmöjligheter och etableringsvillkor i ljuset av den gymnasiala yrkesutbildningens institutionella utformning och förankring i arbetslivet. Detta görs utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som konkret kommer att leda till en antologi med planerad utgivning våren 2018.

Forskargruppen fokuserar även på förutsättningarna som finns för lärande och kompetensutveckling i arbetslivet mer generellt, oavsett åldersgrupper. Bland annat belyser forskargruppen här frågor om ungdomars etablering och livslångt lärande utifrån ett brett välfärdspolitiskt perspektiv.

Därutöver vill forskargruppen särskilt uppmärksamma den gymnasiala yrkesutbildningen och ungas etablering på arbetsmarknaden ur ett genusperspektiv. Det beror på att utbildningssystemet på den svenska yrkesutbildningen på gymnasial nivå är det mest genussegregerade utbildningssystemet bland alla nordiska länder.

Forskningssamarbete

I forskargruppen deltar forskare och doktorander från flera lärosäten i Sverige och Norden. Därutöver samarbetar forskargruppen med utredare, myndighets- och partsföreträdare samt praktiker på lokal nivå.

Samarbetet inom forskargruppen syftar till att utveckla olika teoretiska och metodiska utgångspunkter som diskuteras vid ett seminarium minst ett tillfälle per år.

Samarbetet inom forskargruppen har redan lett till flera publikationer såväl på nationell som på nordisk nivå. Forskargruppen har spelat en viktig roll för att sprida forskningsresultat till myndigheter, partsföreträdare och övriga intressenter. Flera av forskarna har deltagit i offentligt utredningsarbete och följt upp försöksverksamheten med lärlingsutbildning som sedan 2008 har bedrivits vid landets gymnasieskolor.

Forskarna som har deltagit på forskargruppens seminarier och konferenser arbetar idag med bland annat följande frågor:

  • Relationen mellan generell och specifik utbildning
  • Kvalifikationskrav och lärande i arbetslivet
  • Arbetsmarknadsorganisationernas ansvar och intresse för yrkeslärandet
  • Gymnasieutbildningarnas socialt och könsmässigt sorterande funktioner
  • Yrkesutbildningarnas sociala och samhällsekonomiska betydelse/ett alternativ till en avreglerad arbetsmarknad
  • Den svenska gymnasieutbildningen i ljuset av utbildningsmodeller i andra länder
  • Genomströmningsproblem i gymnasieskolan samt  orsaker  till  och  effekter  av långvarigt socialbidragsberoende
  • Validering av kompetens och högstadieelevernas förhållningssätt till gymnasievalet

 

Information

Projektledare: Alexandru Panican
Finansiär: Forte

Ledningsgrupp

Alexandru Panican, docent
Socialhögskolan Lunds universitet

Forskar om förändringar inom gymnasieutbildning och gymnasieelevernas övergång från skola till arbetsliv samt om fattigdomsbekämpning.

Jonas Olofsson, professor
Malmö högskola

Forskar om välfärdspolitik, yrkesutbildning och frågor om ungas etableringsvillkor.

Eskil Wadensjö, professor
SOFI Stockholms universitet

Forskar om invandring och integration, de ungas och de äldres arbetsmarknad, jämställdhet, social- och avtalsförsäkringar samt egenföretagande och anställning i bemanningsföretag.

Fritjof Karlsson, ämnesråd
Utbildningsdepartementet

Bistår med sakkunskap vad gäller yrkesutbildning och är gäst på ledningsgruppens möten

 

Nyhetsbrev

Vill du ta del av forskningsgruppens nyhetsbrev?

Då ska du anmäla din e-postadress till: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se