Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Arkiv

Research Reports in Social Work
2012 ersattes rapportserien Meddelanden från Socialhögskolan med Research Reports in Social Work. På denna sida hittar du länkar till publikationer som går tillbaka till 1981.

###SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD OCH UPPDATERAS KONTINUERLIGT###

2009

2009:1 Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter av Jonas Olofsson, Alexandru Panican, Lars Pettersson och Erica Righard


2008

2008:3 Socionomer och socialt arbete. En enkätstudie av ett professionellt fält av Kerstin Svensson

2008:2 Uppsökande arbete - möten på stående fot av Ann Ottengrim

2008:1 Företagande i civilsamhället - minskad slutenhet eller urholkad öppenhet av Ulrika Levander


2007

2007:2 Att arbeta i dödens närhet : rutiner och ritualer i äldreomsorgen av Anna-Lena Strid

2007:1 Klimatdimensioner i omsorg om äldre. Utveckling av ett instrument för hjälpares och hjälpmottagares upplevelse av omsorgsrelationen av Eric Olsson och Bengt Ingvad


2006

2006:6 Att forska om och i praktiken under redaktion av Dolf Tops och Sune Sunesson

2006:5 KUBAS - Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten i Helsingborg och Socialhögskolan Lund/Campus Helsingborg under redaktion av Dolf Tops och Sune Sunesson

2006:4 Preventionens vaga konturer - definitioner och intentioner i skånsk alkoholprevention av Anders Persson och Kerstin Svensson

2006:3 Sista utposten, vägen in och det hållbara boendet. En utvärdering av tre projekt för att motverka hemlöshet av Marcus Knutagård

2006:2 Barnperspektiv i den sociala barnavården - Forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för projekt Kunskapsbaserad socialtjänst av Bodil Rasmusson

2006:1 Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan : en studie kring familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten av Sofia Linderot


2005

2005:3 Resultat, nytta och samarbete - ett projekt för kunskapsutveckling i socialtjänsten av Leili Laanemets och Kerstin Svensson

2005:2 Kunskap i och med praktiken? - om ett projekt för kunskapsutveckling ur socialtjänstens praktik av Leili Laanemets och Kerstin Svensson

2005:1 Sprutbytesfrågan - En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram av Eva-Malin Antoniusson, Arne Kristiansen, Leili Laanemets, Bengt Svensson och Dolf Tops


2004

2004:1 Barnavårdsutredningar på nya grunder av Bodil Rasmusson


2003

2003:5 Fängslande bilder, fängslande verklighet: om utsatta bostadsområden och interventioner av Helene Lahti Edmark

2003:4 Social consequences of changing labour market conditions and undeserved personal virtues - lectures on age, class, ethnicity and gender av Lars Harrysson (red.)

2003:3 2002 års män och kvinnor : medborgare rapporterar om hemlöshet av Jan Magnusson, Anna Meeuwisse och Hans Swärd

2003:2 25 år i täten : en vänbok till Per Gunnar Edebalk av Lars Harrysson, Ove Mallander och Jan Petersson

2003:1 Samarbetskommittén för socionomutbildning 25 år - en kort historik av Per Gunnar Edebalk


2002

2002:2 Brottsofferjourer och stödpersoner. En kartläggning av Brottsofferjourerna i Sverige 2002 av Kerstin Svensson

2002:1 "Till arbetsliv från psykiatrin" En utvärdering av övergångsarbete som metod för att underlätta psykiatripatienters återgång till ett aktivt arbetsliv av Lena Persson


2001

2001:1 Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-familj? En kunskapsöversikt av Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson


2000

2000:8 Knapphetens boningar : om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi av Torbjörn Hjort och Tapio Salonen

2000:7 Köp, sälj och platta till! : organisationsförändringar, arbetsmiljö och omsorgskvalitet i hemtjänsten under 1990-talet av Bengt Ingvad och Eric Olsson

2000:6 Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden av Lena Edén

2000:5 Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg och begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken av Ingrid N. Motevasel

2000:4 Förändring och kön i socialt arbete : en narrativ analys av en människobehandlande organisation av Mats Hilte

2000:3 Socialkonservatism i nya kläder: tjänstepensionering vid Aktiebolaget Robertsfors Bruk: 1900-1948 av Lars Harrysson

2000:2 Hoppar MAN av? : en studie av män som avbrutit socionomutbildningen i Lund av Karin Kullberg

2000:1 Berättelser om missbruk och vård : om missbrukande kvinnor i fyra olika behandlingsprogram av Mats Hilte och Leili Laanemets


1999

1999:5 Den främre parentesen och socialbidraget av Tapio Salonen

1999:4 "I Socialt underläge" - En explorativ studie ab arbetslösa socialbidragssökande av Leif R. Jönsson och Bengt Starrin

1999:3 «Social Work» and Missionary Work as Part of the Power Game - a discussion through two examples: Hans Egede missionary in Greenland 1721-1736 and the Norwegian Saami mission in Finnmark - the period of establishment of missions and social services 1888-1900 av Hans-Jørgen Wallin Weihe

1999:2 De hjälper oss till rätta. Normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med psykiskutvecklingsstörning av Ove Mallander

1999:1 Äldreomsorg utan service - en framgångsrik strategi? av Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk och Jan Petersson


1998

1998:10 Att organisera välfärden - Institutionella nyordningar i de svenska välfärdssystemen under 1990-talet av Håkan Johansson

1998:9 Välfärdens operatörer - Social planering i brytningstid av Helene Lahti Edmark

1998:8 Personalpolitik och äldre arbetskraft i tre Skånekommuner. Helsingborg, Hörby och Trelleborg av Jan Petersson

1998:7 Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort av Bodil Rasmusson

1998:6 Socialbidragshantering, metoder och modeller. Tre undersökningar av arbetet med socialbidrag av Matts Mosesson (red) och Leif R Jönsson

1998:5 "Ett annat liv" En studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne av Leif R. Jönsson och Bengt Starrin

1998:4 Arbetslösa privattjänstemän - En kartläggning av arbetslöshetens konsekvenser bland medlemmar i industritjänstemannaförbundet avdelning 3 NV Skåne av Leif R. Jönsson

1998:3 Arbetslösa tjänstemäns sociala och hälsomässiga situation. En undersökning av arbetslösheten bland medlemmar i Sv Kommunaltjänstemannaförbundet av Leif R. Jönsson och Bengt Starrin

1998:2 Betraktelser av arbete och arbetsmarknad. En kartläggning av hur långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och mottagare av socialbidrag i Vellinge kommun uppfattar sina resurser i förhållande till arbetsmarknad och självförsörjning av Lars Harrysson

1998:1 Straff eller behandling - om statens strategier mot gränsöverträdande ungdom under 1900-talet av Kerstin Svensson


1997

1997:13 Tioåringars kompetens och levnadsförhållanden av Gunvor Andersson och Lotta Linge

1997:12 Handikappidrott mellan tävling och rehabilitering. En studie av handikappidrotten mellan idrottsrörelse och handikapprörelse med utgångspunkt från fallstudien rullstolstennis av Anders Östnäs

1997:11 Frihet, jämlikhet, broderskap – Bilden av de äldre i PRO-pensionären 1941-1995 av Håkan Jönson

1997:10 En ny generation heroinmissbrukare i Malmö. ("Det finns inget rökheroin"). En beskrivning av unga heroinister med svensk och utländsk bakgrund av Dolf Tops och Marianne Silow

1997:9 Ungdomar i tvångsvård. Råbyundersökning 94 av Claes Levin

1997:8 Övervältringar från socialförsäkringar till socialbidrag av Tapio Salonen

1997:7 Socialhögskolan i Lund Femtio år. En jubileumsskrift 1947-1997

1997:6 Tankefigurer i socialt arbete. Operationalisering och reflektion av Immanuel Steen

1997:5 Frivilliga organisationer och korporativ politik. En fallstudie av Folkhälsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks arks samarbete om hivförebyggande samhällsinsatser av Jan Arne Magnusson

1997:4 "Det är i alla fall mitt barn!" En studie om att vara missbrukare och mamma skild från barn av Karin Trulsson

1997:3 Psykosocial arbetsmiljö i människovårdande arbete. En undersökning av personal i Försäkringskassan och socialtjänstens Individ och Familjeomsorg av Björn Söderfeldt och Marie Söderfeldt

1997:2 Burnout? av Marie Söderfeldt

1997:1 Disponent i brytningstid. En problematisering av AB Robertsfors Bruks lednings ambitioner och möjligheter vad avser utvecklingen av lönevillkor och sociala anordningar i Robertsfors åren 1925-35 av Lars Harrysson


1996

1996:2 "Det måste se ut som en arbetsplats" - Om interorganisatorisk samverkan för att yrkesrehabiltera gravt funktionshindrade av Ove Mallander

1996:1 Socialtjänsten och Minnesotamodellen - ett samarbetsprojekt mellan människobehandlande organisationer av Claes Levin


1995

1995:4 Samspel i vardagsliv. En studie av möten mellan utvecklingsstörda, föräldrar och personliga assistenter - en processbeskrivning av Eina Linder och Inger Sköld

1995:3 Vägen över Lyckebo. Från sluten psykiatrik vård till vanlig äldreomsorg av Pauli Lappalainen

1995:2 Utvärdering och kvalitetssäkring i socialt arbete - Rapport från Forsa - symposiet 14 - 16 september 1995 av Håkan Jönson (red.)

1995:1 Samarbete - Nyckeln till framgång. En undersökning av teamarbetets betydelse i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna av Anna-Lena Dahlquist


1994

1994:3 LVM - Vård av narkomaner. Rapport från Avgiftningsenheten i Malmö: Patienterna, arbetsmetoderna och resultaten av Kerstin Nilsson och Dolf Tops

1994:2 Omsorgens vardag och villkor: 20 doktorander granskar fem avhandlingar av Åsa André (red.) och Rosmar Eliasson (red.)

1994:1 Boendebasen i Kristianstad - en utvärdering av Bengt Svensson


1993

1993:4 Seven Swedish Cases: Production Regime, Personnel Policy and Age Structure in Seven Swedish Firms in the Era of the Swedish Model av Gunnar Olofsson och Jan Petersson

1993:3 Normality, Social Work and the Creation of Everyday Life Settings av Matts Mosesson (red.)

1993:2 Hörselskadade i arbetslivet - Ett stress/kontroll perspektiv av Ann-Christine Gullacksen

1993:1 Gränsöverskridande i praktik och forskning - två exempel av Bo Vinnerljung


1992

1992:5 235 syskon med olika uppväxtöden - en retrospektiv aktstudie -  av Bo Vinnerljung

1992:4 Mål, verksamhetsmedel och behandlingsidéer i två människobehandlande organisationer av Marie Söderfeldt

1992:3 Rehabilitering av tortyrskadade flyktingar i Malmö. Utvärderingsrapport av Norma Montesino

1992:2 Stöd och avlastning. Om insatsen kontaktperson/-familj av Gunvor Andersson

1992:1 Policy, Interest and Power. Studies in Strategies of Research Utilization av Kjell Nilsson


1991

1991:5 Drömmen om ålderdomshemmet: Åldringsvård och socialpolitik 1900-1952 av Per Gunnar Edebalk

1991:4 Mind the Gap - en reseberättelse från England 1-8 april 1990 av Mats Dahlberg, Margot Olsson, Jan Lanzow Nilsson (red.) och Claes Norinder

1991:3 Sexualitet och socialt arbete på institution av Åsa André

1991:2 Organisationens påverkan på sjukfrånvaron - hur en forskningsprocess och en personlig utvecklingsprocess kan integreras med hjälp av handledning av Katrin Tjörvason

1991:1 Projekttillvaro - en processanalys av ett socialbyråprojekt av Anna Meeuwisse


1990

1990:4 Hemmaboendeideologins genombrott: åldringsvård och socialpolitik 1945-1965 av Per Gunnar Edebalk

1990:3 Kulturmöten inom socialtjänsten - erfarenheter och reflektioner av Immanuel Steen (red.)

1990:2 Scenförädring – FORSA-symposiet Helsingborg/Gilleleje

1990:1 Det är rätt att fråga varför! – undersökningar om socialt arbete av Verner Denvall (red.)


1989

1989:4 Gustav Möller och sjukförsäkringen: om modeller för obligatorisk sjukförsäkring i Sverige 1910-1955 av Per Gunnar Edebalk

1989:3 Fosterhemsförvaltningen av Bo Vinnerljung

1989:2 Makt och motstånd – aspekter på behandlingsarbetets psykosociala miljö eller om det existentiella mötet mellan behandlare och ungdom på ett behandlingshem av Leif R Jönsson

1989:1 Fattigliv av Gerry Nilsson


1988

1988:7 Hemtjänsten på 2000-talet av Peter Andersson (red. Peter Andersson)

1988:6 Utdelningen av sprutor till narkomaner i Malmö och Lund: en utvärdering ur socialtjänsten/narkomanvårdens perspektiv av Bengt Svensson

1988:5 Projekt Östra socialbyrån - en processbeskrivning av ett förändringsarbete med förhinder av Anna Meeuwisse

1988:4 Malmö – i kulmen av fattigdomscykeln av Tapio Salonen

1988:3 Från motstånd till genombrott. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen 1935-54 av Per Gunnar Edebalk

1988:2 The man in sexual commerce av Sven-Axel Månsson

1988:1 En uppföljning av barn som skilts från sina föräldrar av Gunvor Andersson

1987

1987:7 Forskaren i förändringsprocessen: delrapport 2 i forskningsprojektetet: Sociala förändringsprocesser vid planerad förändring inom offentliga organisationer av Eric Olsson

1987:6 Socialtjänstlagen och unga lagöverträdare av Anders Östnäs

1987:5 Att studera arbetsprocessen inom socialt behandlingsarbete av Leif R Jönsson

1987:4 Välfärd på glid - reserapport från England av Verner Denvall och Tapio Salonen

1987:3 40 års socionomutbildning i Lund av Åke Elmér

1987:2 Forskningsetik och perspektivval av Rosmari Eliasson

1987:1 Fattigvården inom Lunds stad – den öppna fattigvården perioden 1800 - 1960 av Verner Denvall och Tapio Salonen


1986

1986:3 Ungdomar, sexualitet och socialt behandingsarbete på institution – intervjuundersökning bland personalen på tre hem för vård eller boende i Skåne av Maud Gunnarsson och Sven-Axel Månsson

1986:2 De manliga folkpensionärerna i Eslöv. Arbete, inkomst och levnadsföhållanden 1945 - 1977 (1983), III. Utvecklingen inom förändrade grupper av Åke Elmér

1986:1 Att arbeta på barn- och ungdomsinstitution – en pilotstudie av Leil Roland Jönsson


1985

1985:1 Idrott och psykosocialt arbete. En studie av ett handbollslag under säsongen 1983 - 1984 av Kjell Hansson


1984

1984:5 Rollspel – tillämpning och analsys av Kjell Hansson

1984:4 Förändringsprocesser inom grupper och organisationer i psykologisk och socialpsykologisk belysning av Eric Olsson

1984:3 Aktionsforskning som forskningsstrategi av Kjell Hansson

1984:2 Frågeteknik för kvalitativa intervjuer – En sammanställning av Hans-Edvard Roos

1984:1 De manliga folkpensionärerna i Eslöv. Arbete, inkomst och levnadsföhållanden 1945 - 1977, II. Utvecklingen 1945 - 1977 av Åke Elmér


1983

1983:6 Fackförbundens sjukkassebildande. En studie i facklig självhjälp 1886-1910 av Per Gunnar Edebalk

1983:5 Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete av Alf Ronnby

1983:4 De manliga folkpensionärerna i Eslöv. Arbete, inkomst och levnadsföhållanden 1945 - 1977, I. Förhållandena 1977 av Åke Elmér

1983:3 Om sociala områdesbeskrivningar av Verner Denvall, Tapio Salonen och Claes Zachrison

1983:2 En indelning av rätten – hjälpmedel vid inläsning av juridiska översiktskurser av Lars Pelin

1983:1 Avgifter på sociala tjänster – principer och problematik av Per Gunnar Edebalk och Jan Petersson


1982

1982:3 Insyn – ett försök till insyn i arbetsmiljön på en socialförvaltning. En intervjuundersökning av Pia Bivered, Kjell Hansson, Margot Knutsson och P-0 Nordin

1982:2 LVM. Bakgrund och konsekvenser av Peter Ludwig och Peter Westlund

1982:1 Vad bör en kurator kunna? Karin Stenberg och Britta Stråhlén


1981

1981:3 Psykologin i socialt arbete: en pedagogisk diskussion av Eric Olsson och Christer Lindgren

1981:2 En alkoholenkät – och vad sen då? En modell för alkoholundervisning i en sjätte klass av Inger Farm och Peter Andersson

1981:1 Fosterbarnsvård och ekonomi av Peter Westlund

Sidansvarig:

Kontakt

Lars Harrysson
Redaktör
042-35 65 27
lars [dot] harrysson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg