Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Håkan Jönson

Professor

Jag tog min socionomexamen 1986 och arbetade 1986-1989 som socialsekreterare i Enköpings kommun, först på en familjegrupp och därefter på en specialiserad ungdomsgrupp. Under åren 1990-1994 arbetade jag på Socialförvaltningens Ungdomsenhet i Uppsala kommun. År 1994 började jag på forskarutbildningen vid Socialhögskolan i Lund. År 2001 blev jag filosofie doktor och år 2007 docent. Under perioden 2003-2007 var jag forskarassistent vid NISAL – Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, vid Linköpings universitet. År 2008 fick jag anställning som universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund och sedan 2013 är jag professor vid institutionen.

Undervisning

På socionomprogrammet undervisar jag i vetenskaplig metod, samt med fokus på äldre, åldrande och äldreomsorg inom olika kurser. Jag handleder också kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser och är för närvarande handledare för fyra doktorander.

Jag har genomgått motsvarande 15 hp högskolepedagogiska kurser och också producerat läromedel; nämnas kan ”Ålderdom som samhällsproblem”, utgiven på Studentlitteratur (2002), ”Sociala problem som perspektiv”, utgiven på Liber (2010), "Makt och vanmakt på äldreboenden" (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012) utgiven av Studentlitteratur och ”Socialt arbete med äldre” (Jönson & Harnett, 2015), utgiven av Natur & Kultur.

Jag är sedan 2013 studierektor för forskarutbildningen vid Socialhögskolan.

Forskning

Den forskning jag bedrivit har präglats av ett intresse för konstruktionen av sociala problem och kollektiva identiteter och under senare år med en inriktning mot äldre och äldreomsorg. Jag har bedrivit forskning inom flera olika områden, som framgår av publikationsförteckningen nedan.

Jag disputerade i april 2001 på en avhandling med titeln ”Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995”. Under åren 2001-2003 arbetade jag i forskningsprojektet ”Pensionärerna och våldet”, som leddes av professor Malin Åkerström vid Sociologiska institutionen i Lund. Under 2003-2006 innehade jag en FAS-finansierad forskarassistenttjänst, placerad vid Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Inom ramen för denna studerade jag vanvård och övergrepp mot äldre.

För närvarande leder jag forskningsprojektet Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg? som finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2014-4565). I projektet medverkar Tove Harnett vid Socialhögskolan i Lund, Annika Taghizadeh Larsson vid Linköpings universitet och Stina Johansson vid Umeå universitet. Jag är också medsökande till forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid där Marta Szebehely vid Stockholms universitet är huvudsökande. Programmet finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2013-2296). Inom ramen för det programmet har jag tillsammans med Tove Harnett och Magnus Nilsson intresserat mig för äldreomsorg med profil och inriktning – vilka är motiven till att ordna äldreomsorg med särskilda inriktningar och hur förverkligas en inriktning i äldreomsorgens vardag?

Sedan 2015 leder jag det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldrfeforskning. I Lund leder jag forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”. Jag är också medlem i ”Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk”, som leds av professor Malin Åkerström, Lunds universitet, samt i flera nationella och internationella nätverk inom äldreområdet.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Sidansvarig:
Håkan Jönson
E-post: hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 12 93

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg