Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställning

Vid Socialhögskolan

Arbetstid för lärare

Som lärare deltar du i planeringen av din årsarbetstid som regleras av arbetstidsavtalet för lärare. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan.

Läs mer på medarbetarwebben om arbetstid för lärare

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare ska lämna in en anmälan om bisysslor varje år. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan.
När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för prefekten att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte. Du ska uppdatera en sedan tidigare anmäld och godkänd bisyssla om dess omfattning eller art förändras.

Som lärare räknas: professor, gästprofessor, adjungerad professor, seniorprofessor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt.

Läs mer om bisyssla på Medarbetarwebben.

Friskvård

Som anställd vid Socialhögskolan har du rätt till friskvårdsersättning och en friskvårdstimme i veckan.

När du söker ersättning för friskvård, läkemedel och sjukvård – registrera först ärendet i Primula. Skicka sedan kvitto tillsammans med utläggsbilagan med internpost till ”Lunds universitet, Sektionen HR, Hämtställe 31” eller med vanlig post till ”Lunds universitet, Sektionen HR, Box 117, 221 00 Lund”. Märk ditt brev med ”Granskning”.

Läs mer om friskvård på medarbetarwebben

Företagshälsovården

Du kan vända dig till den kostnadsfria företagshälsovården om du vill få medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. De svarar även på frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om företagshälsovården på medarbetarwebben

Förmåner

Som statligt anställd får du extra semesterdagar, extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, ett generöst omställningsavtal, viss ersättning för sjukvård och läkemedel samt generösa ledighetsvillkor. Därtill erbjuder universitetet dig friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Läs mer om förmåner på medarbetarwebben

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som TA-personal omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid. 

Läs mer om flextid på medarbetarwebben

Semester och tjänstledighet

För lärare läggs alla semesterdagar ut enligt schablon från midsommar och framåt. Semesteransökan behöver inte göras.

Doktorander, projektassistenter och administrativ personal ansöker själva om semester i Primula.

Logga in i Primula webb

Föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig ledighet

Ska du ha semester, vara föräldraledig, vabba eller vara ledig av annan orsak? På medarbetarwebben finns information om vad som gäller och hur du går tillväga för att anmäla eller ansöka om ledighet.

Läs mer om ledigheter på medarbetarwebben

Vid frågor kontakta personalsamordnaren.

Timanställda

Alla som arbetar på Lunds universitet på timbasis får en intermittent anställning, d.v.s. en timanställning. Till dessa räknas t.ex. timlärare, skrivningsvakter och andra som får ersättning per timme.

Läs mer på sidan timanställda

Bra länkar

Kontakt

Ellinor Weise
HR-partner
Telefon: 046-222 96 68
E-post: ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)