Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anställning

Vid Socialhögskolan

Arbetstid för lärare

Som lärare deltar du i planeringen av din årsarbetstid som regleras av arbetstidsavtalet för lärare. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan.

Läs mer på medarbetarwebben om arbetstid för lärare

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare ska lämna in en anmälan om bisysslor. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan.
När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för prefekten att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte. Du ska uppdatera en sedan tidigare anmäld och godkänd bisyssla om dess omfattning eller art förändras.

Som lärare räknas: professor, gästprofessor, adjungerad professor, seniorprofessor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt

Friskvård

Som anställd vid Socialhögskolan har du rätt till friskvårdsersättning och en friskvårdstimme i veckan.

Läs mer om friskvård på medarbetarwebben

Företagshälsovården

Du kan vända dig till den kostnadsfria företagshälsovården om du vill få medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. De svarar även på frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om företagshälsovården på medarbetarwebben

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som TA-personal omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid. 

Läs mer på medarbetarwebben

Massage

Som anställd på Socialhögskolan har du tillgång till 30 minuters massage en gång i månaden.  Du betalar själv 80 SEK ur egen ficka för  - institutionen står för resten. Mer information och länk till anmälningslista finns på vår sida om arbetsmiljö

Semester och tjänstledighet

För lärare läggs alla semesterdagar ut enligt schablon från midsommar och framåt. Semesteransökan behöver inte göras.

Den som istället vill förlägga hela eller delar av semestern till annan tid ska själv ansöka genom att registrera detta i Primula webb. Doktorander, projektassistenter och administrativpersonal ansöker själva om semester.

Logga in i Primula webb

Föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig ledighet

Ska du ha semester, vara föräldraledig, vabba eller vara ledig av annan orsak? På medarbetarwebben finns information om vad som gäller och hur du går tillväga för att anmäla eller ansöka om ledighet.

Läs mer om ledigheter på medarbetarwebben

Vid frågor kontakta personalsamordnaren.

Nya rutiner för timanställda

Från och med hösten 2016 gäller nya rutiner för hantering av timanställda. Till dessa räknas timlärare, skrivningsvakter och andra som får ersättning per timme. Rutinerna är framtagna centralt på Lunds universitet och gäller hela universitetet.

Läs mer på sidan timanställda

Bra länkar

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg