Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella samarbeten

Vid Socialhögskolan

Socialhögskolan har flera internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning.

Internationaliseringspolicy

Institutionens internationaliseringsarbete följer Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan för 2020 och särskilt Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019–2021. Dessa riktlinjer har anpassats till institutionens förutsättningar gällande ämnesområdet socialt arbete samt befintliga kurs- och programstrukturer. Begreppet internationalisering omfattar alla aktiviteter som tillför utbildning och forskning en internationell dimension. Fokus ligger på fysiska och digitala möten och mobilitet, nätverk och fördjupade samarbeten, internationell publicering samt internationalisering på hemmaplan.

Internationaliseringspolicy för Socialhögskolan 2020–2024

Internationaliseringsgruppen

Gruppens övergripande syfte är att främja institutionens internationella förankring i undervisning och forskning.

Gruppen fungerar som referensgrupp för institutionens internationella koordinatorer och ledning och bevakar särskilt följande områden:

  • att institutionens undervisning kontinuerligt förankras i internationellt socialt arbete genom till exempel kurslitteratur och medverkan av internationella gäster i den reguljära undervisningen.
  • att institutionens forskning knyter an till det internationella forskningsläget
  • att lärare och forskare kontinuerligt ges möjlighet till internationellt utbyte genom att ta emot kollegor från andra länder, undervisa på utländska lärosäten samt att delta i internationella konferenser, projekt och nätverk.

Gruppen fungerar också som rådgivare till institutionens internationella koordinatorer och prefekt i frågor om vilka typer av samarbeten som ska ingås och med vilka länder och lärosäten.

Vidare ska gruppens medlemmar i relation till kollegor fungera som ambassadörer för internationalisering.

Gruppen har ett till två möten per termin.

Till gruppens möten kan även MFS-gruppens medlemmar bjudas in.

Gruppen rapporterar sitt arbete årligen, i november, till institutionsstyrelsen.

Bra länkar

Viktiga dokument

Kontakt

Anneli Nielsen
Internationell koordinator
Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Roberto Scaramuzzino
Docent, 
internationaliseringsansvarig
Telefon: 046-222 99 16
E-post:  roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se