Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning

Vid Socialhögskolan

Här hittar du som undervisar på Socialhögskolan information och stöd som rör din undervisning.

Viktiga dokument

Bokning av undervisningslokaler

För frågor och önskemål gällande undervisningslokaler Lund, kontakta:
campusundervisning [at] sam [dot] lu [dot] se (campusundervisning[at]sam[dot]lu[dot]se) Behöver du vid enstaka tillfällen boka stora hörsalen eller grupprum så mejlar du samma adress.
Våra möteslokaler bokar du i TimeEdit.

På Campus Helsingborg är det Utvecklingsenheten som ansvarar för lärosalar och sammanträdesrum. Du bokar via TimeEdit eller Campus Helsingborgs lokalbokning: lokalbokning [at] ch [dot] lu [dot] se (lokalbokning[at]ch[dot]lu[dot]se).

Lokalbokning Campus Helsingborg.
TimeEdit (hitta dina scheman)
Lathund i TimeEdit

Disciplinärenden

På medarbetarwebben vid Lunds universitet kan du hitta information om när du ska göra en anmälan, om vad som kan utgöra en disciplinförseelse, om hur hanteringen av disciplinärenden går till och så vidare.

Hantering av disciplinärenden på medarbetarwebben

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (PDF, 60 kB, ny flik)

Fusk, plagiering och Ouriginal

Om någon brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan den personen bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras. Kontakta studierektorerna om det blir aktuellt med en anmälan eller om du vill diskutera fusk och plagiering.

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering (PDF, 320 kB, ny flik)

Riktlinjer för Socialhögskolans användning av Urkund (PDF - 45 kB, ny flik)

Läs mer om Urkund på bibliotekens gemensamma webbplats

Ouriginal (Urkund) | För lärande i en digital värld (lu.se)

Internationella samarbeten

Socialhögskolan har internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Som lärare kan du ta del av möjligheter till internationella erfarenheter både här hemma och utomlands. Du och dina studenter kan stärka era akademiska, personliga och professionella utveckling.

Läs mer på sidan Internationella samarbeten

Kurser

Det finns olika typer av kurser för lärare och övriga anställda som vill vidareutbilda sig.

Läs mer om vidareutbildning för personal

Studieadministrativa system

På medarbetarwebben finns en översikt och länkar till olika administrativa system som används för till exempel antagning, utbildningsinformation och studiedokumentation.

Studieadministrativa system på medarbetarwebben

Timersättning

Timersättningen till våra kurser bygger på ett antal principer som uttrycker hur vi vill genomföra vår utbildning:

  • Kursklassificering ska ha genomslag på kursens totala timtilldelning.
  • Timtilldelningen ska avspegla studentantal på kursen.
  • Lärarledd tid: vi ska ha uttalade idéer och riktlinjer om antal timmar och undervisningsform som vi erbjuder våra studenter.
  • Examinationstid ska begränsas och baseras på stundetantal.
  • Undervisning på grund- och avancerad nivå.

Se mer information på Canvas-sidan (inloggning krävs).

Kontakt

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se (erika[dot]werner[at]soch[dot]lu[dot]se)

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor, avancerad nivå
gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (gabriella[dot]scaramuzzino[at]soch[dot]lu[dot]se)

Foto: Annie Spratt, Unsplash.

Logga in på Canvas-yta för undervisande personal

På Canvas finns en yta med användbar information som rör undervisning på Socialhögskolan, till exempel anteckningar från KF-möten, timtilldelning, kursvärderingar, bemanning och schemaläggning.

Socialhögskolan Undervisning (Canvas, inloggning krävs)

Kontakta sandra [dot] jeppsson [at] soch [dot] lu [dot] se (Sandra Jeppsson )om du har problem att logga in.