Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning

Vid Socialhögskolan

Viktiga dokument

Bokning av undervisningslokaler

För frågor och önskemål gällande undervisningslokaler Lund, kontakta:
campusundervisning [at] sam [dot] lu [dot] se Behöver du vid enstaka tillfällen boka stora hörsalen eller grupprum så mejlar du samma adress.
Våra möteslokaler bokar du i TimeEdit.
All lokalbokning i Helsingborg gör du genom att mejla: lokalbokning [at] ch [dot] lu [dot] se

TimeEdit (hitta dina scheman)
Lathund i TimeEdit

Disciplinärenden

På medarbetarwebben vid Lunds universitet kan du hitta information om när du ska göra en anmälan, om vad som kan utgöra en disciplinförseelse, om hur hanteringen av disciplinärenden går till och så vidare.

Hantering av disciplinärenden på medarbetarwebben

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (PDF - 60 kB)

Fusk, plagering och Urkund

Om någon brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan den personen bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras.

Kontakta studierektorerna om det blir aktuellt med en anmälan eller om du vill diskutera fusk och plagiering.

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering (PDF - 320 kB)

Som lärare kan du använda dig av programmet Urkund för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. Urkund jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Läs mer om Urkund på bibliotekens gemensamma webbplats

Den lärare som vill ha access till Urkund skickar ett mail till support [at] urkund [dot] se med uppgift om namn, mailadress, universitet och institution.

På Socialhögskolan finns det riktlinjer för Urkund som institutionsstyrelsen antagit.

Riktlinjer för Socialhögskolans användning av Urkund (PDF - 45 kB)

Internationella samarbeten

Socialhögskolan har internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning.

Läs mer på internationella samarbeten

Kurser

Det finns olika typer av kurser för lärare och övriga anställda som vill vidareutbilda sig.

Läs mer om vidareutbildning för personal

Studieadministrativa system

På medarbetarwebben vid Lunds universitet finns en översikt och länkar till olika administrativa system som används för till exempel antagning, utbildningsinformation och studiedokumentation.

Studieadminstrativa system på medarbetarwebben