Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Undervisning

Vid Socialhögskolan

Viktiga dokument

Disciplinärenden

På medarbetarwebben vid Lunds universitet kan du hitta information om när du ska göra en anmälan, om vad som kan utgöra en disciplinförseelse, om hur hanteringen av disciplinärenden går till och så vidare.

Hantering av disciplinärenden på medarbetarwebben

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (PDF - 60 kB)

Fusk, plagering och Urkund

Om någon brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan den personen bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras.

Kontakta studierektorerna om det blir aktuellt med en anmälan eller om du vill diskutera fusk och plagiering.

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering (PDF - 320 kB)

Som lärare kan du använda dig av programmet Urkund för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. Urkund jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Läs mer om Urkund på bibliotekens gemensamma hemsida

Den lärare som vill ha access till Urkund skickar ett mail till support [at] urkund [dot] se med uppgift om namn, mailadress, universitet och institution.

På Socialhögskolan finns det riktlinjer för Urkund som institutionsstyrelsen antagit.

Riktlinjer för Socialhögskolans användning av Urkund (PDF - 45 kB)

Internationella samarbeten

Socialhögskolan har internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning.

Läs mer på internationella samarbeten

Kurser

Det finns olika typer av kurser för lärare och övriga anställda som vill vidareutbilda sig.

Läs mer på kurser

Lokalbokning

Mejla dina önskemål till lokalbokningen i:

  • Lund: lokalbokning [at] soch [dot] lu [dot] se
  • Helsingborg: lokalbokning [at] ch [dot] lu [dot] se

Timeedit (hitta dina scheman)

Studieadministrativa system

På medarbetarwebben vid Lunds universitet finns en översikt och länkar till olika administrativa system som används för till exempel antagning, utbildningsinformation och studiedokumentation.

Studieadminstrativa system på medarbetarwebben

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg