Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning

Vid Socialhögskolan

OBS - sidan är under uppbyggnad!

Viktiga dokument

 

Bokning av undervisningslokaler

För frågor och önskemål gällande undervisningslokaler Lund, kontakta:
campusundervisning [at] sam [dot] lu [dot] se (campusundervisning[at]sam[dot]lu[dot]se) Behöver du vid enstaka tillfällen boka stora hörsalen eller grupprum så mejlar du samma adress.
Våra möteslokaler bokar du i TimeEdit.

På Campus Helsingborg är det Utvecklingsenheten som ansvarar för lärosalar och sammanträdesrum. Du bokar via TimeEdit eller Campus Helsingborgs lokalbokning: lokalbokning [at] ch [dot] lu [dot] se (lokalbokning[at]ch[dot]lu[dot]se).

Lokalbokning Campus Helsingborg.
TimeEdit (hitta dina scheman)
Lathund i TimeEdit

Disciplinärenden

På medarbetarwebben vid Lunds universitet kan du hitta information om när du ska göra en anmälan, om vad som kan utgöra en disciplinförseelse, om hur hanteringen av disciplinärenden går till och så vidare.

Hantering av disciplinärenden på medarbetarwebben

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (PDF, 60 kB, ny flik)

Fusk, plagering och Urkund

Om någon brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan den personen bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras. Kontakta studierektorerna om det blir aktuellt med en anmälan eller om du vill diskutera fusk och plagiering.

Som lärare kan du använda dig av programmet Urkund för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. Urkund jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Den lärare som vill ha access till Urkund skickar ett mail till support [at] urkund [dot] se med uppgift om namn, mailadress, universitet och institution.

På Socialhögskolan finns det riktlinjer för Urkund som institutionsstyrelsen antagit.

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering (PDF, 320 kB, ny flik)

Riktlinjer för Socialhögskolans användning av Urkund (PDF - 45 kB, ny flik)

Läs mer om Urkund på bibliotekens gemensamma webbplats

Internationella samarbeten

Socialhögskolan har internationella samarbeten inom både forskning och utbildning. Anställda och studenter uppmanas ta del av möjligheter till internationella erfarenheter av socialt arbete och forskning.

Läs mer på sidan Internationella samarbeten

Kurser

Det finns olika typer av kurser för lärare och övriga anställda som vill vidareutbilda sig.

Läs mer om vidareutbildning för personal

Studieadministrativa system

På medarbetarwebben vid Lunds universitet finns en översikt och länkar till olika administrativa system som används för till exempel antagning, utbildningsinformation och studiedokumentation.

Studieadministrativa system på medarbetarwebben

Timersättning

Timersättningen till våra kurser bygger på ett antal principer som uttrycker hur vi vill genomföra vår utbildning:

  • Kursklassificering ska ha genomslag på kursens totala timtilldelning.
  • Timtilldelningen ska avspegla studentantal på kursen.
  • Lärarledd tid: vi ska ha uttalade idéer och riktlinjer om antal timmar och undervisningsform som vi erbjuder våra studenter.
  • Examinationstid ska begränsas och baseras på stundetantal.
  • Undervisning på grund- och avancerad nivå.

(Här kommer snart att finnas en länk till fördjupad information med bland annat förteckning över samtliga kurser.)

Kontakt

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se (erika[dot]werner[at]soch[dot]lu[dot]se)

Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se (leili[dot]laanemets[at]soch[dot]lu[dot]se)