Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krishantering

Ibland inträffar plötsliga och allvarliga händelser som vi inte kunnat förutse. På Socialhögskolan i Lund följer vi Samhällsvetenskapliga fakultetens kris- och katastrofplan, och i Helsingborg följer vi den krishanteringsplan som Campus Helsingborg tagit fram.

En krishanteringsplan är ett dokument som ger vägledning och anger åtgärder som ska vidtas när en olycka inträffar eller när hot- eller krissituation uppstår på arbetsplatsen. 

Resurspersoner vid krishantering

Katarina Jacobsson
Prefekt
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Kristina Göransson
Stf och bitr prefekt FO/FU
Studierektor för forskarutbildningen
046-222 93 95
kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se (kristina[dot]goransson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Maria Bergendal Arvidsson
Bitr prefekt TA
042-35 65 36
maria [dot] bergendal_arvidsson [at] soch [dot] lu [dot] se (maria[dot]bergendal_arvidsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se (erika[dot]werner[at]soch[dot]lu[dot]se)

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor avancerad nivå
073-369 75 50
gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (gabriella[dot]scaramuzzino[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ellinor Weise
HR-partner
046-222 96 68
ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)

Urlika Reichert
Studievägledare
046-222 94 31
ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]reichert[at]soch[dot]lu[dot]se)

Företagshälsovården
Telefon: 046-222 32 80
Webbplats

Anneli Nielsen
Internationell koordinator
046-222 94 04
anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se (anneli[dot]nielsen[at]soch[dot]lu[dot]se)

Samhällsvetarkårens Socionomsektion
Ordförande
ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (ordf[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)

Vice ordförande
vice [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (vice[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)