Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Vid Socialhögskolan

Utbildningen omfattar fyra års studier (240 högskolepoäng) på heltid. Studier kan också bedrivas på deltid, minst halvtid, och omfattar då maximalt åtta år.

Doktorandmöten

Formella doktorandmöten hålls två till tre gånger per termin eller när behov finns. På mötena tas aktuella frågor upp som handlar om doktoranders rättigheter och skyldigheter, ärenden inom institutionen och andra frågor som rör doktorandkollektivet och som bör tas vidare till institutionsstyrelsen eller institutionsledningen.

Vid behov bjuds prefekten eller studierektorn för forskarutbildningen in till doktorandmötena. Doktorandgruppen ordnar även informella lunchträffar.

Individuell studieplan

När du börjar doktorera ska du upprätta en individuell studieplan i ett ISP-system. Studieplanen ska undertecknas av dig själv, din handledare och prefekten. Den individuella studieplanen ska upprättas i ett grundutförande när studierna inleds och följas årligen.

Logga in i ISP-systemet och läs mer om individuell studieplan på fakultetens webbplats.

Språkgranskning

Om du behöver få en text språkgranskad eller översatt beställer du denna tjänst enligt rådande ramavtal, oavsett hur uppdraget finansieras. Välj företag från LU:s avtal för språkgranskning.

I de fall forskaren har anslag (gamla eller nya) ska dessa medel användas. Socialhögskolan erbjuder tillsvidare fortsatt stöd till peer-reviewed artiklar på engelska när inga andra anslag finns.

Läs mer om språkgranskning och hur den finansieras.

Lunds universitets avtal för språkgranskning på Avropa.

Inför disputation

Information och dokument inför disputation hittar du på fakultetens interna webbplats.

Kontakta alltid forskarutbildningskoordinatorn i god tid innan disputation eftersom riktlinjerna kan skilja sig mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och Socialhögskolan. Information finns även i Socialhögskolans Handbok för forskarutbildningen, som du hittar i högerspalten här på sidan.

Samhällsvetenskapliga fakultetens information till doktorander.

Kostnader för konferensdeltagande

Vill du delta i en konferens? Notera då att kostnader för ditt konferensdeltagande betalas som regel inte av institutionen. Undantaget är när det gäller konferenser där deltagande sker på uppdrag av institutionen. Du kan söka medel till konferensresor från Samhällsvetenskapliga fakulteten i februari och september, eller använda "doktorandryggsäcken" på 40 000 SEK under hela studietiden.

Läs mer om konferensdeltagande på sidan utlysningar.

Lunds doktorandkår

Lunds doktorandkår ger råd, information och stöd under din tid som doktorand.

Läs mer på Lunds doktorandkårs webbplats.

Viktiga dokument

Länkar