Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om något händer

Vid Socialhögskolan

Första hjälpen. Foto: Patrik Hekkala

I nödsituation - ring 0112 (112 externt)

Glöm inte att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon.

Första hjälpen

Det finns flera anställda utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).

Lista på anställda som är utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).

På länkarna nedan hittar du anvisningar för de vanligaste nödsituationerna:

Universitetets larmtelefon - 20 700 (externt 046-222 07 00)

Ring universitetets larmtelefon om du behöver komma i kontakt med väktare.
Observera att IP-telefoni inte fungerar vid strömavbrott. Använd mobiltelefon för att komma i kontakt med väktare eller SOS Alarm.

Fyll i händelserapport

Rapportera stöld, förlorade nycklar, förlorat passerkort, hot, våld och andra händelser.

Du fyller i händelserapporten på Medarbetarwebben

Meddela prefekt och personalsamordnare

När något hänt är du skyldig att meddela prefekt och personalsamordnare så att de kan vidta åtgärder.

Det kan röra sig om till exempel:

 • Tiilbud - en händelse som kunde ha orsakat sjukdom eller ett olycksfall men inte gjorde det
 • Färdolycksfall - olycka som inträffar på vägen till eller från arbetet.
 • Arbetsskada eller olycka på arbetsplatsen

Här kan du läsa mer om hur rapporteringen går till

Om det brinner

Om brand uppstår i undervisningslokalerna på Bredgatan 26 ska hela huset utrymmas omedelbart.  Skolbyggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm med en stigande och fallande signal som vid brand aktiveras via rökdetektorer i taket. Brandlarmet är direktkopplat till brandkåren i Lund. Aktiveras inte detta – ring 0112 (112 externt).

Här hittar du instruktioner om det brinner på Bredgatan 26 i Lund

Om brand uppstår på Campus Helsingborg ska hela huset utrymmas omedelbart. Brandlarmet med kontinuerligt ljudande sirener finns installerat i undervisningslokalerna på hela Campus Helsingborg. Aktiveras inte detta – ring 0112 (112 externt).

Här hittar du instruktioner om det brinner på Campus HBG

Säkerhetsinformation om något hänt vid Lunds universitet

På den centrala medarbetarwebben hittar du generell information och viktiga telefonnummer som du kan använda när du har råkat ut för brott.

Läs mer på medarbetarwebben.

Om något hänt i samhället

https://www.krisinformation.se/ - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

https://www.dinsakerhet.se/ - Om risker och säkerhet för dig som privatperson

Om något hänt på resan

När du är på tjänsteresa utomlands ska du alltid ha med dig det blåa försäkringskortet från Kammarkollegiet. Kontakta personalsamordnaren när du behöver ett nytt kort. Om du blir sjuk eller skadad på resan ringer du numret som finns på baksidan av kortet.

Om du befinner dig på en plats där något hänt, t.ex. ett terrordåd eller en naturkatastrof, kontakta alltid prefekt och personalsamordnare för att meddela var du befinner dig och om du är oskadd.

Telefonummer

 • Arbetsmiljöverket: +46 10 730 90 00
 • Företagshälsovården: +46 46 222 32 80
 • Giftinformation: +46 8 33 12 31
 • Information vid olyckor och kriser: +46 113 13
 • Läkemedelsupplysning: +46 771 46 70 10
 • Polisen: +46 114 14
 • Sjukvårdsrådgivingen: +46 1177
 • Studentprästerna: +46 46 35 87 35

 

Gå tillbaka till Arbetsmiljö

Sidansvarig:

Resurspersoner vid krishantering

Personalsamordnare
/krissamordnare Lund

Ellinor Weise
Telefon: 046-222 96 68, 070-305 69 88
E-post: ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se

Prefekt
Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62 / 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Biträdande prefekt
Marcus Knutagård
Telefon: 046-222 93 84 / 073- 062 66 82
E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, socionomprogrammet
Maria Bangura Arvidsson
Telefon: 046-222 30 65
E-post: maria [dot] bangura_arvidsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, avancerad nivå
Leili Laanemets
Telefon: 046-222 93 78
E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Studierektor, forskarutbildning
Håkan Jönson
Telefon: 046-222 12 93
E-post: hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se

Företagshälsovården
Telefon: 046-222 32 80
Hemsida

Studievägledare/krissamordnare för studenter i Lund
Urlika Reichert
Telefon:046-222 94 31
E-post: ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

Platsansvarig/krissamordnare Helsingborg
Anna-Lena Strid
Telefon: 042-35 65 81
E-post: anna-lena [dot] strid [at] soch [dot] lu [dot] se

Internationell koordinator
Anneli Nielsen
Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Samhällsvetarkårens Socionomsektion
Ordförande, Andrea Bustos
E-post: ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Vice ordförande, Jimmie Wester
E-post: vice [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg