Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om något händer

Vid Socialhögskolan

I nödsituation - ring 0112 (112 externt)

Glöm inte att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon.

Första hjälpen

Det finns flera anställda utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).

Lista på anställda som är utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).

På länken nedan hittar du anvisningar för de vanligaste nödsituationerna:

Röda Korsets Första Hjälpen

Universitetets larmtelefon - 20 700 (externt 046-222 07 00)

Ring universitetets larmtelefon om du behöver komma i kontakt med väktare.
Observera att IP-telefoni inte fungerar vid strömavbrott. Använd mobiltelefon för att komma i kontakt med väktare eller SOS Alarm.

Fyll i händelserapport

Rapportera stöld, förlorade nycklar, förlorat passerkort, hot, våld och andra händelser.

Du fyller i händelserapporten på Medarbetarwebben

Meddela prefekt och personalsamordnare

När något hänt är du skyldig att meddela prefekt och personalsamordnare så att de kan vidta åtgärder. Om en medarbetare drabbas görs en säkerhetsbedömning i samråd med LU Säkerhet och lämpliga åtgärder vidtas. Det finns också möjlighet till samtalsstöd. 

Det kan röra sig om till exempel:

  • Tillbud - en händelse som kunde ha orsakat sjukdom eller ett olycksfall, men inte gjorde det.
  • Färdolycksfall - olycka som inträffar på vägen till eller från arbetet.
  • Arbetsskada eller olycka på arbetsplatsen.
  • Hot- eller hatmejl.

Här kan du läsa mer om hur rapporteringen går till

Om det brinner

Om brand uppstår ska hela huset utrymmas omedelbart. Om det automatiska brandlarmet inte aktiverats automatiskt – ring 0112 (112 externt).

Om något hänt vid Lunds universitet

På den centrala medarbetarwebben hittar du generell information och viktiga telefonnummer som du kan använda när du har råkat ut för brott.

Läs mer säkerhetsinformation på centrala medarbetarwebben.

Om något hänt i samhället

Om något hänt på resan

När du är på tjänsteresa utomlands ska du alltid ha med dig det blåa försäkringskortet från Kammarkollegiet. Kontakta personalsamordnaren när du behöver ett nytt kort. Om du blir sjuk eller skadad på resan ringer du numret som finns på baksidan av kortet.

Om du befinner dig på en plats där något hänt, t.ex. ett terrordåd eller en naturkatastrof, kontakta alltid prefekt och personalsamordnare för att meddela var du befinner dig och om du är oskadd.

Telefonummer

Resurspersoner vid krishantering

Katarina Jacobsson
Prefekt
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Kristina Göransson
Stf och bitr prefekt FO/FU
Studierektor för forskarutbildningen
046-222 93 95
kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se (kristina[dot]goransson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Maria Bergendal Arvidsson
Bitr prefekt TA
042-35 65 36
maria [dot] bergendal_arvidsson [at] soch [dot] lu [dot] se (maria[dot]bergendal_arvidsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se (erika[dot]werner[at]soch[dot]lu[dot]se)

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor avancerad nivå
073-369 75 50
gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (gabriella[dot]scaramuzzino[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ellinor Weise
HR-partner
046-222 96 68
ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)

Urlika Reichert
Studievägledare
046-222 94 31
ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]reichert[at]soch[dot]lu[dot]se)

Företagshälsovården
Telefon: 046-222 32 80
Webbplats

Anneli Nielsen
Internationell koordinator
046-222 94 04
anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se (anneli[dot]nielsen[at]soch[dot]lu[dot]se)

Samhällsvetarkårens Socionomsektion
Ordförande
ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (ordf[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)

Vice ordförande
vice [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (vice[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)