Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledarkollegiet

Vid Socialhögskolan

Uppdrag

  • Samordnar arbetet inom forskarutbildningen såsom kurser, seminarier och handledning av doktorander.
  • Diskuterar former för doktorandkurser, examinationer och kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen samt handledningsfrågor och doktorandernas forskningssituation.
  • Lämnar förslag till prefekten om antagning av nya doktorander och tillsättning av doktorandanställningar.
  • Är rådgivande i frågor om forskarutbildning och i frågor som hänskjuts till kollegiet av prefekt och/eller institutionsstyrelsen.
  • Lämnar förslag på betygsnämndsledamöter och opponenter vid slutseminarier och disputation.

Handledarkollegiet sammanträder cirka tre gånger per termin.

Ledamöter i handledarkollegiet

Kristina Göransson
Ordförande / Studierektor för forskarutbildningen
046-222 93 95
kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärare aktiva i forskarutbildningen

Doktorandrepresentant deltar vid mötena. Dock ej i frågor som rör enskilda doktorander